Erişime Açık Yazılar

Küresel Ekonomide Kısa ve Orta Vadeli Dinamikler – Erhan Aslanoğlu

Önümüzdeki süreçte, gerçek gelirle daha fazla talep yaratmamız gereken bir döneme girmiş bulunuyoruz. Ücretlerin...

Küresel Enflasyon, Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Türkiye – Selva Demiralp

 Mükemmel merkez bankacı olmak zordur. Ancak hatasını görebilen, sorumluluk alan ve kararlı bir duruş...

Vural Fuat Savaş Anısına

Vural Fuat Savaş’la Anımsadıklarım  Ercan Eren Vural Hoca’nın ismini zannediyorum ilk defa 1970’li yılların...

Yeni Şeyler Söylemek Lazım: “Ekonomik Büyüme” Fetişine Karşı “Küçülmek İyidir!” – Zuhal Yeşilyurt Gündüz

“Önüne sınırlar çizilmediği sürece zenginlik, büyük yoksulluktur.” – Epikür Günümüzde aşina olduğumuz ekonomik sistem,...

Metin Sarfati Anısına

“Aşağılamamak, nefret etmemek, anlamak...” Hüseyin Özel, Ercan Eren, Hülya Derya, Ragıp Ege, Derya Güler...

Türkiye’nin Kriz Deneyimleri 1994, 2000-2001, 2008-2009 ve 2018-2022 Krizleri – Nur Keyder

Yeni bir programa ihtiyaç duyulmaktadır. Hak, hukuk, adalet, özgürlük, demokrasi, şeffaflık, hesap verilebilirlik, denetim...

Politik İktisat – Ekonomi Politik: Tarihsel ve Kavramsal Gelişim – Ercan Eren

Üç tane politik iktisat geleneğinden söz edebiliriz: a) Birey merkezli, b) ulus merkezli, c)...

Parasal Olan ve Parasal Olmayan Cömertlik Üzerine – Hande Erkut

Hayatta insanlara yardım etmek için karşımıza pek çok fırsat çıkıyor ve bunları değerlendirirken seçici...

Ukrayna’nın Brest-Litovsk’ta Doğuşu ve Erken Ölümü – Ergun Türkcan

Tarihte bu kapsamda, bu kadar kısa ömürlü olup, öldükten sonra da etkileri veya bazı...

Finansal Okuryazarlık Üzerine Notlar: Gençler ve Finansal Okuryazarlık – Devrim Dumludağ

Pek çok ürün için aklımızda bir fiyat oluşturmuyoruz ve bu durumda karşıdan gelecek pek...

Türkiye’nin Ekonomik Sorunları – Şebnem Kalemli-Özcan

 Para politikası, sadece ve sadece enflasyon hedeflemesi için kullanılır. Bu dönem iki ders veriyorum;...

Türkiye Ekonomisinde Kâr Oranlarının Seyri ve Etkilediğini Düşündüğümüz Konular – A. Erinç Yeldan

Türkiye ekonomisinin sermaye-yoğun, düşük üretkenlik kazanımlı teknoloji patikası, sadece gelir dağılımını olumsuz etkilemekle kalmıyor,...

Yeni Ekonomik Model: Sonu Belli Bir Macera – Semih Tümen

Kurdaki değer kaybı sektörel ihracat miktarlarında marjinal bazı avantajlar sağlasa da para biriminin uzun...

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: İşlevsel İş Birliği Bile Tehlikede mi? – Nilgün Arısan Eralp

AB, gerek Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi kontrol edebilmek, gerekse mülteciler konusunda oynamasını istediği, tabiri caizse...

Türkiye’nin Enflasyon Sorunu Üzerine – Mahfi Eğilmez

Türkiye’nin önce bir sorunlar listesi çıkarması, sonra bunların içinden en yüksek risk yaratanları seçip...

Türkiye’yi Uçuruma Doğru Götüren Göç Politikası – Nuray Ekşi

Üzülerek belirtmeliyim ki Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi göç deposu olarak kullanma politikası, kamuoyunun tepkisinden korkulmasına...

Tarihte Uzun ve Anlamlı Bir Yolculuk: Kadın Hakları – Sema Aksoy

Türkiye Cumhuriyeti, batı toplumlarının 200 yılda gerçekleştirdiği aydınlanma devrimlerini 10 yılda hayata geçiren bir...

Hibrit – Dönüşümlü Çalışma Modellerinin 4857 sayılı İş Kanunu’nda Düzenlenmesi Gerekliliği Üzerine – Alpay Hekimler

 Çalışma dünyasındaki en büyük problemlerden birisi, işçilerimizin, hakları konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmamalarıdır. ...

Sera Gazları, Kuvvetlenen Sera Etkisi ve Küresel İklim Değişikliği – Murat Türkeş

Sera gazı birikimlerindeki bu artışlar, yerkürenin uzun dalga boylu ışınım yoluyla soğuma etkinliğini zayıflatarak,...

Bir Yurtseverin Ardından: Dr. Ali Nejat Ölçen (1922-2020) – Ayça Tekin-Koru, Oktar Türel

“Gerçeğin, doğrunun yanında, içinde, arkasında; yanlışın, art niyetin ise karşısında olacağız.” “Eğer bir siyasal...