Erişime Açık Yazılar

DPT’nin 63. Kuruluş Yılında Dünyada ve Türkiye’de Plan Yapmak Mümkün mü? – Ergun Türkcan

Türkiye’ye Planlamanın Gelişi ve Gidişi Devlet Planlama Teşkilatı’nı, DPT kuran 91 sayılı kanun 30...

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçişte Müzik Politikaları: Süreklilik mi? Kopuş mu? – Gülçin Elif Yücel

Osmanlı’da Batılılaşma Çabaları Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinin farklı boyutları vardır. Sıklıkla siyasi, ekonomik...

Yüzüncü Yılında Türkiye Cumhuriyeti Ekonomisi – Mahfi Eğilmez

Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndan devraldığı ekonomik yapı çökmüş bir yapıydı. Üretimin büyük bölümü tarıma,...

Rubikon Kuralı ve Türkiye’nin Durumu – Mahfi Eğilmez

Bir ülkenin dış kaynaklara erişmesinin çerçevesini belirleyen ekonomik göstergeler arasında üçü önemlidir: Guidotti –...

KKM’nin Kaybedenleri ile Kazananları Kim ve Sona Ererse Ne Olur? – Ege Yazgan

  Kur Korumalı Mevduat (KKM) ekonomi politikası çevrelerinde çok tartışılır oldu. Bu yazıda bu...

Antroposen’de Yaşamak… – R. Funda Barbaros

ANTROPOSEN’DE YAŞAMAK… Gerçekten de istisnai zamanlardan geçiyoruz. Bilim insanlarının 60’lı yıllardan bu yana uyardığı,...

Arz ve Talep ve Enflasyonla Mücadele – Mahfi Eğilmez

Arz, bir mal veya hizmetin belirli bir zamanda, belirli bir fiyatla alıcılara sunulmasıdır. Bu...

Ekonomik Model Tartışmaları II: Dış Açık ve Yeni Ekonomi Politikası – Ege Yazgan

Değersiz TL, dış ticaret hadlerinin düştüğü yani ihracat.ıların ithal girdi maliyetlerinin arttığı ama ihraç...

“Kara Murat Benim!” Anaakım İktisatta Heterodoksi – Hüseyin Özel

“Heterodoks” terimi, genellikle Ortodoks karşıtı, eleştirel bir bakışı dile getirir; ancak bu terim de,...

Ekonomik Model Tartışmaları I: Dış Açık – Ege Yazgan

Yapılabilecek olan tek şey daha yüksek katma değerli ürünleri üretebilecek bir ihracat/üretim yapısına geçilmesidir....

Türkiye, Enflasyon Sorununu Kalıcı Olarak Çözemez – Mahfi Eğilmez

Enflasyonu düşürmenin bedeli, faizi yükselterek tüketimi kısıtlayıp büyümenin düşmesine ve işsizliğin artmasına katlanmak  şeklinde olacağı için oy kaybına yol açar. O nedenle yüksek enflasyonlu büyüme yaklaşımı Türkiye’de siyasetçilerin bilinçli ya da bilinçsiz tercihi haline gelmiştir....

Başkanlık Parlamenter Sisteme Karşı: Kurumlar ve Ekonomik Performans – Gülçin Özkan

Kurumların kaliteli, demokratik yapının güçlü, özgürlüklerin geniş ve bireylerin yönetime katılımının yüksek olduğu ülkelerde...

ChatGPT ve İktisat Eğitimi – Devrim Dumludağ

Sosyal bilimlerde derslerin işlenişine yönelik olarak yeni yaklaşımların ekonomik ve sosyal yapıyla uyumlu olması,...

Türkiye’de Ekonomik Oy Verme Davranışı ve 2023 Seçimleri – Çağlar Ezikoğlu

İktidara oy veren seçmenler için artan milliyetçilik duyguları, dış güçler algısının iktidarca bir siyasi...

Fark Yaratanlar: Canan Güllü

Fark Yaratanlar köşemizde bu ay, Yayın Kurulu üyemiz Nuran Belet’in konuğu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu...

Son Depremlerin Işığında Türkiye’nin Deprem Gerçeği – Süleyman Pampal

Bu ülke, dünyanın en güzel ülkesi; bu topraklar, en verimli toprakları; deprem ise yer...

Kalkınma ve Kentleşme İlişkisi Üzerine Bazı Tartışmalar ve Türkiye – Fatma Doğruel, A.Suut Doğruel

Kalkınma muğlak ve gizemli bir kavram! Son iki yüz yıldır yapılan tartışmalar kentsel yığılmaların...

Gıda Enflasyonu, Gıda Enflasyonu mudur? – Yaşar Uysal

Kalıcı çözüm, sonuçları ortadan kaldırarak (ithalat, kamu eliyle sübvansiyonlu gıda satmak vb.’yle) değil, nedenleri...

Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi, Sürdürülebilir Büyüme ve Kalkınma için Mor Ekonomi – İpek İlkkaracan

Gerek yeşil gerekse mor ekonomi kavramları, sorunun kaynağında regüle edilmeyen serbest piyasa rekabetini ve...