Erişime Açık Yazılar

Fark Yaratanlar: Canan Güllü

Fark Yaratanlar köşemizde bu ay, Yayın Kurulu üyemiz Nuran Belet’in konuğu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu...

Son Depremlerin Işığında Türkiye’nin Deprem Gerçeği – Süleyman Pampal

Bu ülke, dünyanın en güzel ülkesi; bu topraklar, en verimli toprakları; deprem ise yer...

Kalkınma ve Kentleşme İlişkisi Üzerine Bazı Tartışmalar ve Türkiye – Fatma Doğruel, A.Suut Doğruel

Kalkınma muğlak ve gizemli bir kavram! Son iki yüz yıldır yapılan tartışmalar kentsel yığılmaların...

Gıda Enflasyonu, Gıda Enflasyonu mudur? – Yaşar Uysal

Kalıcı çözüm, sonuçları ortadan kaldırarak (ithalat, kamu eliyle sübvansiyonlu gıda satmak vb.’yle) değil, nedenleri...

Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi, Sürdürülebilir Büyüme ve Kalkınma için Mor Ekonomi – İpek İlkkaracan

Gerek yeşil gerekse mor ekonomi kavramları, sorunun kaynağında regüle edilmeyen serbest piyasa rekabetini ve...

Küresel Ekonomide Kısa ve Orta Vadeli Dinamikler – Erhan Aslanoğlu

Önümüzdeki süreçte, gerçek gelirle daha fazla talep yaratmamız gereken bir döneme girmiş bulunuyoruz. Ücretlerin...

Küresel Enflasyon, Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Türkiye – Selva Demiralp

 Mükemmel merkez bankacı olmak zordur. Ancak hatasını görebilen, sorumluluk alan ve kararlı bir duruş...

Vural Fuat Savaş Anısına

Vural Fuat Savaş’la Anımsadıklarım  Ercan Eren Vural Hoca’nın ismini zannediyorum ilk defa 1970’li yılların...

Yeni Şeyler Söylemek Lazım: “Ekonomik Büyüme” Fetişine Karşı “Küçülmek İyidir!” – Zuhal Yeşilyurt Gündüz

“Önüne sınırlar çizilmediği sürece zenginlik, büyük yoksulluktur.” – Epikür Günümüzde aşina olduğumuz ekonomik sistem,...

Metin Sarfati Anısına

“Aşağılamamak, nefret etmemek, anlamak...” Hüseyin Özel, Ercan Eren, Hülya Derya, Ragıp Ege, Derya Güler...

Türkiye’nin Kriz Deneyimleri 1994, 2000-2001, 2008-2009 ve 2018-2022 Krizleri – Nur Keyder

Yeni bir programa ihtiyaç duyulmaktadır. Hak, hukuk, adalet, özgürlük, demokrasi, şeffaflık, hesap verilebilirlik, denetim...

Politik İktisat – Ekonomi Politik: Tarihsel ve Kavramsal Gelişim – Ercan Eren

Üç tane politik iktisat geleneğinden söz edebiliriz: a) Birey merkezli, b) ulus merkezli, c)...

Parasal Olan ve Parasal Olmayan Cömertlik Üzerine – Hande Erkut

Hayatta insanlara yardım etmek için karşımıza pek çok fırsat çıkıyor ve bunları değerlendirirken seçici...

Ukrayna’nın Brest-Litovsk’ta Doğuşu ve Erken Ölümü – Ergun Türkcan

Tarihte bu kapsamda, bu kadar kısa ömürlü olup, öldükten sonra da etkileri veya bazı...

Finansal Okuryazarlık Üzerine Notlar: Gençler ve Finansal Okuryazarlık – Devrim Dumludağ

Pek çok ürün için aklımızda bir fiyat oluşturmuyoruz ve bu durumda karşıdan gelecek pek...

Türkiye’nin Ekonomik Sorunları – Şebnem Kalemli-Özcan

 Para politikası, sadece ve sadece enflasyon hedeflemesi için kullanılır. Bu dönem iki ders veriyorum;...

Türkiye Ekonomisinde Kâr Oranlarının Seyri ve Etkilediğini Düşündüğümüz Konular – A. Erinç Yeldan

Türkiye ekonomisinin sermaye-yoğun, düşük üretkenlik kazanımlı teknoloji patikası, sadece gelir dağılımını olumsuz etkilemekle kalmıyor,...

Yeni Ekonomik Model: Sonu Belli Bir Macera – Semih Tümen

Kurdaki değer kaybı sektörel ihracat miktarlarında marjinal bazı avantajlar sağlasa da para biriminin uzun...

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: İşlevsel İş Birliği Bile Tehlikede mi? – Nilgün Arısan Eralp

AB, gerek Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi kontrol edebilmek, gerekse mülteciler konusunda oynamasını istediği, tabiri caizse...