Erişime Açık Yazılar

Politik İktisat – Ekonomi Politik: Tarihsel ve Kavramsal Gelişim – Ercan Eren

Üç tane politik iktisat geleneğinden söz edebiliriz: a) Birey merkezli, b) ulus merkezli, c)...

Parasal Olan ve Parasal Olmayan Cömertlik Üzerine – Hande Erkut

Hayatta insanlara yardım etmek için karşımıza pek çok fırsat çıkıyor ve bunları değerlendirirken seçici...

Ukrayna’nın Brest-Litovsk’ta Doğuşu ve Erken Ölümü – Ergun Türkcan

Tarihte bu kapsamda, bu kadar kısa ömürlü olup, öldükten sonra da etkileri veya bazı...

Finansal Okuryazarlık Üzerine Notlar: Gençler ve Finansal Okuryazarlık – Devrim Dumludağ

Pek çok ürün için aklımızda bir fiyat oluşturmuyoruz ve bu durumda karşıdan gelecek pek...

Türkiye’nin Ekonomik Sorunları – Şebnem Kalemli-Özcan

 Para politikası, sadece ve sadece enflasyon hedeflemesi için kullanılır. Bu dönem iki ders veriyorum;...

Türkiye Ekonomisinde Kâr Oranlarının Seyri ve Etkilediğini Düşündüğümüz Konular – A. Erinç Yeldan

Türkiye ekonomisinin sermaye-yoğun, düşük üretkenlik kazanımlı teknoloji patikası, sadece gelir dağılımını olumsuz etkilemekle kalmıyor,...

Yeni Ekonomik Model: Sonu Belli Bir Macera – Semih Tümen

Kurdaki değer kaybı sektörel ihracat miktarlarında marjinal bazı avantajlar sağlasa da para biriminin uzun...

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: İşlevsel İş Birliği Bile Tehlikede mi? – Nilgün Arısan Eralp

AB, gerek Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi kontrol edebilmek, gerekse mülteciler konusunda oynamasını istediği, tabiri caizse...

Türkiye’nin Enflasyon Sorunu Üzerine – Mahfi Eğilmez

Türkiye’nin önce bir sorunlar listesi çıkarması, sonra bunların içinden en yüksek risk yaratanları seçip...

Türkiye’yi Uçuruma Doğru Götüren Göç Politikası – Nuray Ekşi

Üzülerek belirtmeliyim ki Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi göç deposu olarak kullanma politikası, kamuoyunun tepkisinden korkulmasına...

Tarihte Uzun ve Anlamlı Bir Yolculuk: Kadın Hakları – Sema Aksoy

Türkiye Cumhuriyeti, batı toplumlarının 200 yılda gerçekleştirdiği aydınlanma devrimlerini 10 yılda hayata geçiren bir...

Hibrit – Dönüşümlü Çalışma Modellerinin 4857 sayılı İş Kanunu’nda Düzenlenmesi Gerekliliği Üzerine – Alpay Hekimler

 Çalışma dünyasındaki en büyük problemlerden birisi, işçilerimizin, hakları konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmamalarıdır. ...

Sera Gazları, Kuvvetlenen Sera Etkisi ve Küresel İklim Değişikliği – Murat Türkeş

Sera gazı birikimlerindeki bu artışlar, yerkürenin uzun dalga boylu ışınım yoluyla soğuma etkinliğini zayıflatarak,...

Bir Yurtseverin Ardından: Dr. Ali Nejat Ölçen (1922-2020) – Ayça Tekin-Koru, Oktar Türel

“Gerçeğin, doğrunun yanında, içinde, arkasında; yanlışın, art niyetin ise karşısında olacağız.” “Eğer bir siyasal...

Merkez Bankaları Değişiyor mu? – Nazire Nergiz Dinçer

Şu sıralar birlikte çalıştığım ve iktisat tarihi konusunda yetkin bir isim olan Barry Eichengreen...

Dijital Dönüşüm – Erkan Erdil, İbrahim Semih Akçomak

Teknolojik değişimler sosyo-ekonomik yapıyı önemli ölçüde etkileyerek insanlık tarihini değiştiriyor. Küresel anlamda yaşanan sosyal,...

Keynes’in Sosyalizmi, Liberal Sosyalizm – Ercan Eren

 Keynes, 1938 yılında R. Harrod’a yazdığı mektupta şunları yazmaktadır: “İktisat temelde ahlak bilimidir, doğal bilim...

Elinin Hamuruyla, Eksik Eteğiyle Akademide Kadın Kısmısı – Ayça Tekin-Koru (İTD 110)

"İnançlarınız düşünceleriniz olur, Düşünceleriniz sözleriniz olur, Sözleriniz eylemleriniz olur, Eylemleriniz alışkanlıklarınız olur, Alışkanlıklarınız değerleriniz...

COVID-19 Salgını Sonrasında, Gelir Dağılımında Sürdürülebilir Bir İyileşme için Makroekonomik İstikrar Şart – Öner Günçavdı, Ayşe Aylin Bayar (İTD 124)

Zaman zaman konuşmalarımızda, yazdıklarımızda kullandığımız “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözü, bugün yaşadığımız toplumsal...

Kapital ve İdeoloji: Thomas Piketty’le Bir Röportaj (İTD 123)

Kapital ve İdeoloji: Thomas Piketty’le Bir Röportaj*   Bu röportaj, Social Europe’ta yayımlanmış, Robin...