Erişime Açık Yazılar

Yeni Ekonomik Model: Sonu Belli Bir Macera – Semih Tümen

Kurdaki değer kaybı sektörel ihracat miktarlarında marjinal bazı avantajlar sağlasa da para biriminin uzun...

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: İşlevsel İş Birliği Bile Tehlikede mi? – Nilgün Arısan Eralp

AB, gerek Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi kontrol edebilmek, gerekse mülteciler konusunda oynamasını istediği, tabiri caizse...

Türkiye’nin Enflasyon Sorunu Üzerine – Mahfi Eğilmez

Türkiye’nin önce bir sorunlar listesi çıkarması, sonra bunların içinden en yüksek risk yaratanları seçip...

Türkiye’yi Uçuruma Doğru Götüren Göç Politikası – Nuray Ekşi

Üzülerek belirtmeliyim ki Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi göç deposu olarak kullanma politikası, kamuoyunun tepkisinden korkulmasına...

Tarihte Uzun ve Anlamlı Bir Yolculuk: Kadın Hakları – Sema Aksoy

Türkiye Cumhuriyeti, batı toplumlarının 200 yılda gerçekleştirdiği aydınlanma devrimlerini 10 yılda hayata geçiren bir...

Hibrit – Dönüşümlü Çalışma Modellerinin 4857 sayılı İş Kanunu’nda Düzenlenmesi Gerekliliği Üzerine – Alpay Hekimler

 Çalışma dünyasındaki en büyük problemlerden birisi, işçilerimizin, hakları konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmamalarıdır. ...

Sera Gazları, Kuvvetlenen Sera Etkisi ve Küresel İklim Değişikliği – Murat Türkeş

Sera gazı birikimlerindeki bu artışlar, yerkürenin uzun dalga boylu ışınım yoluyla soğuma etkinliğini zayıflatarak,...

Bir Yurtseverin Ardından: Dr. Ali Nejat Ölçen (1922-2020) – Ayça Tekin-Koru, Oktar Türel

“Gerçeğin, doğrunun yanında, içinde, arkasında; yanlışın, art niyetin ise karşısında olacağız.” “Eğer bir siyasal...

Merkez Bankaları Değişiyor mu? – Nazire Nergiz Dinçer

Şu sıralar birlikte çalıştığım ve iktisat tarihi konusunda yetkin bir isim olan Barry Eichengreen...

Dijital Dönüşüm – Erkan Erdil, İbrahim Semih Akçomak

Teknolojik değişimler sosyo-ekonomik yapıyı önemli ölçüde etkileyerek insanlık tarihini değiştiriyor. Küresel anlamda yaşanan sosyal,...

Keynes’in Sosyalizmi, Liberal Sosyalizm – Ercan Eren

 Keynes, 1938 yılında R. Harrod’a yazdığı mektupta şunları yazmaktadır: “İktisat temelde ahlak bilimidir, doğal bilim...

Elinin Hamuruyla, Eksik Eteğiyle Akademide Kadın Kısmısı – Ayça Tekin-Koru (İTD 110)

"İnançlarınız düşünceleriniz olur, Düşünceleriniz sözleriniz olur, Sözleriniz eylemleriniz olur, Eylemleriniz alışkanlıklarınız olur, Alışkanlıklarınız değerleriniz...

COVID-19 Salgını Sonrasında, Gelir Dağılımında Sürdürülebilir Bir İyileşme için Makroekonomik İstikrar Şart – Öner Günçavdı, Ayşe Aylin Bayar (İTD 124)

Zaman zaman konuşmalarımızda, yazdıklarımızda kullandığımız “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözü, bugün yaşadığımız toplumsal...

Kapital ve İdeoloji: Thomas Piketty’le Bir Röportaj (İTD 123)

Kapital ve İdeoloji: Thomas Piketty’le Bir Röportaj*   Bu röportaj, Social Europe’ta yayımlanmış, Robin...

Joe Biden: Zor Zamanların Başkanı – Ayça Tekin-Koru (İTD 123)

Amerika Birleşik Devletleri, son dört yılını, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye saygısı olmayan, devlet adabından...

“Üç Güzeli” Aramak: İktisat ve Sanat – Hüseyin Özel (İTD 122)

Ercan Eren, İktisat ve Toplum Dergisi’nde yayınlanan “‘Techne’, Sanat ve İktisat” başlıklı yazısında (Eren,...

Korona İktisadı – Meghnad Desai (İTD 121)

Korona virüs salgını dünyadaki çoğu ekonomide yıkıcı etkiler yarattı. Piyasa ve devlet arasındaki eski...

2008 Krizi Üzerine – Mahfi Eğilmez (İTD 120)

Tarihin İlk Küresel Ekonomik Krizi 2008 Krizi’nin tam olarak hangi tarihte ve hangi nedenle...

Otoriter Rejimlerde Bir İstikrar Unsuru Olarak Silahlı Kuvvetler – Ayşegül Kars Kaynar (İTD 120)

1.Giriş Yüzyılımızın başından itibaren en çok tartışılan konulardan biri demokrasilerin gerilemesi ve yerleşik liberal...

Fatma Doğruel – Sosyal Bilimciler Konuşuyor (İTD 119)

1.İktisat üzerine yaptığınız çalışmalarda tarım ekonomisine yönelmenizdeki sebepler nelerdir? Bir kalkınma iktisatçısı olarak tarım...