Makaleler

Ölümsüz Don Kişot – Gülçin Elif Yücel

Cervantes, Balzac ve Homeros arasında bir yerde tanımlanır. Belki de bu nedenle Don Kişot...

Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Basını – Osman S. Arolat

Ben, öncelikle dünyada ve Türkiye’de gazeteciliğin özellikle ekonomi gazeteciliğinin kısa bir tarihçesine değinip Cumhuriyet...

Bölgesel Eşitsizlikler: Yenilikçilik, Firma ve Mekân – Burhan Can Karahasan

Üç kentin bir ülkenin milli gelirinin yarısına yakınını üretiyor olması aslında başlı başına gelir...

Mitolojik Tanrılar: Piyasa Üzerine Notlar – Bayram Ali Eşiyok

Piyasalar ontolojik olarak kusurludur. Bu nedenle sermayenin yeniden üretiminde, devlet müdahaleleri istisna değil, kuraldır;...

Borcun Soykütüğü: Suç/Kusur/Günah – Leyla F. Arda Özalp

Ne denli çok kan ve zulüm yatıyor, bütün iyi şeylerin altında. -  Friedrich Nietzsche,...

İcatların Tarihsel Dönemlerini Yeniden Düşünmek – Ergun Türkcan

Günümüzün modern teknolojileri, ortaya çıkmış belli medeniyet tabanlarında yer alan milli devletlerin ve artık...

Bilişim ve Enformasyon Çağına Oskar Lange’yle Bakmak – Ercan Eren

Kritik nokta, karar vermeye rehberlik edecek eyleme geçirilebilir enformasyonların, otomatik algoritmalar kullanılarak mevcut tüm...

Uluslararası Yeni İş Bölümü ve Uzmanlaşma: Türkiye’nin Konumu – Seren Savacı, Dilek Aykut Seymen,

İstihdam yapısının iyileştirilmesine veya Türkiye’nin üretim zincirlerindeki konumunun teknoloji yoğun, nitelikli, yüksek ücretli iş...

Türkiye’ye Yepyeni Bir Tarımsal Destekleme Politikası Gereklidir – Osman Aydoğuş

Son yirmi yılda adeta kendi kaderine terk edilen ve çözülmeye yüz tutan Türkiye tarımı...

Özel Güvenlik Görevlileri: Kadınlar için Açık Kapı mı? – Ece Öztan Paralı, Nurcan Özkaplan

Kadınların bu işe girişi için pozitif ayrımcılık yapılması zaruri görünmektedir; zira erkek egemen kültür...

İş Gücü Piyasalarında Farklı Boyutlarıyla Kadınlara Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı: Dünyada ve Türkiye’de Güncel Durum – Burcu Türkcan

2030 yılına 8 kala, insanlık olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından iş gücü piyasalarında çok...

Yaşlı Bakımı ve Belediyenin Rolü – N. Yasemin Sezgin, Gülfem Kıraç Keleş

Yaşlı bakımı bir kamu hizmeti olarak görülmeli ve bu hizmet sadece kadınların omuzlarına yüklenmemelidir....

Eşit ve Kapsayıcı Bir Dünya için “Mor Ekonomi” – Ayşe Kaşıkırık

“İnsanlığın yarısı tüm insan haklarından ve fırsatlarından geri bırakıldığı sürece insani potansiyelin tümüne ve...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – İpek İlkkaracan

Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşesinde bu ay, Prof. Dr. İpek İlkkaracan konuğumuz. Röportajı yayın kurulu...

Türkiye’de NEET’lerin Zaman Yoksulluğunun İncelenmesi – Devrim Dumludağ, Emir Pehlivan

Türkiye’de kadın ve erkeğin zaman kullanımları arasındaki eşitsizliğin birbirine yaklaşmasını sağlayan tek olgu, evliliğin...

Bakım Emeğinin Görünmeyen Yüzü: Zihinsel Yük – Gülçin Con Wright, Aylin Çakıroğlu Çevik

Karşılıksız bakım emeğinin fiziksel boyutu kadar duygusal ve zihinsel boyutlarının da kadının omuzlarına yüklendiği...

Toplumsal Cinsiyet Rejimi Bağlamında Türkiye’de Kurumsal Çocuk Bakım ve Eğitim Hizmetleri – Saniye Dedeoğlu, Aslı Şahankaya Adar

Tek neden olmamakla birlikte, karşılanabilir ve ulaşılabilir kurumsal bakım hizmetlerinin yetersizliği Türkiye’de kadın istihdamının...

Çocuk Bakım Hizmetlerine Erişim ve Kadın İstihdamı – Çisel Ekiz Gökmen

Türkiye’de kamusal EÇBOÖE hizmetlerinin yetersiz, özel EÇBOÖE hizmetlerinin ise yüksek fiyatlı olma ının yanı...

Eşit Bakım Emeğine Doğru Mor ve Haklı Bir Talep: Kreş Hakkı – Zuhal Yeşilyurt Gündüz

Kapitalizm/neoliberalizm ve patriarka/ataerki arasındaki derin bağ dikkate alınmadan toplumsal cinsiyet eşitliğine erişmek de mümkün...

Mor Küçülme: Mor Ekonomi ve Küçülme Perspektifiyle Bakım Krizi – Burcu Sarı Karademir

Mor ekonomi ve küçülme, geleneksel büyüme ve verimlilik odaklı ekonomi anlayışının refah ve mutluluk...