Makaleler

Kitap Eleştirisi: “İklim Krizi ve Küresel Yeşil Yeni Düzen” ve “İklim ve Toplum” – Sümeyye Karabacak

1700’lerin ortasında başlayan Sanayi Devrimi’nden bu yana dünyanın ısınma hızı her geçen gün katlanarak...

Algoritmik İktisat – Demet Topal Koç

Ekonomiyle ilgili hemen her alanda toplanan veri miktarı ve verilerin kompleksliği artmaktadır. Bu durumda,...

Bir Röportaj: Enflasyonda Yaşanan Artıştan Refaha – Korkut Boratav

Bağımsız araştırmacı Büşra Akkaya, Türkiye’nin duayen iktisatçılarından Prof. Dr. Korkut Boratav’la enflasyon üzerine spesifik...

Tiyatro Hizmeti Üretimi: “Sistem İçinden” Bir Model Önerisi – Sacit Hadi Akdede

Bağımsız tiyatrolar kültürel çeşitliliği sağlayan, daha fazla kamusal alan yaratan, tiyatronun toplumla olan ilişkisinde...

Fark Yaratanlar – İlknur Rodoplu

Fark Yaratanlar köşemizde Genel Yayın Yönetmenimiz Serenay Dıraz'ın bu ayki konuğu İlknur Rodoplu. Gerek...

Piyasa Sistemi ve Özgürlük – Hüseyin Özel

İnsanlar yalnızca tatmine ulaşmakla değil, aynı zamanda “iyi yaşam” hedefiyle de ilgilenirler; iyi yaşama...

İstanbul’da Yaşayan Göçmenlerin Yaşam Memnuniyeti – Songül Gül, Özge Gökdemir

Türkiye’de demokrasinin etkin olduğu ve insan haklarına saygı duyulduğu algısı arttıkça göçmenlerin yaşam memnuniyetleri...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Erinç Yeldan

Editörümüz Ömer Faruk Çolak'ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşesinde bu ayki konuğu, Kadir Has Üniversitesi'nde...

Göç ve Mutluluk – Devrim Dumludağ

“Burada yaşam iyi ama bana sorarsanız kalbimin bir parçası Türkiye’ye ait. Bedenim burada ama...

Yurda Dönüşün Emek Piyasasına Yansımaları – Selda Dudu, Adem Yavuz Elveren

Aile birleşmesi yoluyla yurt dışına yerleşen ve orada iş bulamayan yüksek eğitimli bir göçmen,...

Keynes’in Liberal Sosyalist Geleneğinde Thomas Piketty – Ercan Eren

Ana sonuçlardan biri, eşitsizliğin ekonomik ve teknolojik olmaktan ziyade öncelikle politik ve ideolojik olduğudur...

Mülteciler ve Görünmez Duvarlar – Ayça Tekin-Koru

COVID-19 aşısına eşit erişim sağlamayan ülkeler, dünyaya yayılacak yeni varyantların kuluçka merkezleri haline gelerek...

Torun Ahmet Emre Ateş’in kaleminden Prof. Ahmet Ateş – Osman Arolat

Genç bilim insanı Ahmet Emre Ateş, büyükbabası Prof. Dr. Ahmet Ateş’i ailesinin diğer kişileri...

Özgürlüğe Mecbur mudur İnsan Olan? – Metin Sarfati

Bu sütunlarda yapılmaya çalışılan, modern zamanların düşünürlerinin izinden (ki bunların bir kısmı ekonomi politik...

Refah Devleti Mit mi Gerçek mi? Türkiye Genel Bütçe Harcamaları Örneği (2006-2020) – Birsen Nacar

Genel bütçe çerçevesinde Türkiye’de refah devletinin ancak bir efsane olduğu söylenebilir. 1. Giriş Gelişmiş...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Prof. Dr. Oğuz Esen

Editörümüz Ömer Faruk Çolak'ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşesinde bu ayki konuğu, Prof. Dr. Oğuz...

İstatistiklerle Kadın ve Eşitsizlikler – Nuran H. Belet

Kadın ve erkek arasında var olan eşitsizliklerin giderilmesi, var olan ya da oluşabilecek engellerin...

Küresel Cinsiyet Eşitsizlikleri Sürüp Giderken Türkiye’nin Hal-i Pürmelali – Bayram Ali Eşiyok

Kadını esas olarak annelik ve aile temelinde el alan arkaik erkek egemen toplumlar, kadınların...

Politik İktisadın Hırçın Kadını: Rosa Luxemburg – Ömer Faruk Çolak

“Sizi budala zaptiyeler! Yarından tezi yok, kıyamet günü kopmuşçasına, tüm tantanasıyla, en ummadığımız yer...

Bakım Emeğine Küresel ve Feminist Bir Bakış ve Eşit Bakım Emeğine Davet – Zuhal Yeşilyurt Gündüz

Kadınlar ücretsiz bakım emeğini sağlarken ücret karşılığı işlerden uzaklaşmaktadır; bu da kadınların ekonomik ve...