Makaleler

Türkiye’nin Otomobilleri – Berk Kayabalı

2020 yılı ekstrem bir yıldı ve gerek Covid-19 krizi gerek yeni otomobil üretimi için...

Sanatın Politik Ekonomisi-I Türkiye’de Oyunculuğun Politik Ekonomisi – Sacit Hadi Akdede

...şöhretlilerin olduğu dünyada, sanatçılar ve sporcular arasında gelir çok dengesiz dağılmaktadır. Dünyadaki meslekler arasında...

İktisadi İnsandan İnsan İktisadına Temsili Özne Sorunsalı – Ercan Eren

Homo economicus dar bir kişisel çıkara sahiptir; sadece kendilerine yardım etmekle ilgilenirler. Giriş Bu...

Bitmeyen Tartışma: “En az üç çocuk!” – M. Aykut Attar

Politika olmadığında iki çocuk yapacak olan genç çiftler üç çocuk yaptığında ise, aldıkları doğum...

Yoksullaştıran Dış Ticaret – Osman Aydoğuş

Dış ticaret hadlerinin gerilemesi ülkenin göreli olarak yoksullaşması anlamına da gelir. Göreli fiyatlar deyince...

Küresel Ekonomideki Gelişmeler Altında Mekânsal İktisat Tartışmalarına Dönüş – Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel

2008 Finansal Krizi ise küresel ekonominin kendi dinamiklerinden doğan içsel bir şoktu ve son...

Yuvarlak Masa: İklim Değişimi – Ömer Faruk Çolak, Güven Sak, Serdar Sayan

Editörümüz Ömer Faruk Çolak ve Yayın Kurulu üyemiz Serdar Sayan’ın Yuvarlak Masa Toplantıları’nda bu...

İklim Kriziyle Mücadele Aracı Olarak Karbonu Fiyatlamak: ETS Deneyimi ve Türkiye için Dersler – A. Erinç Yeldan

Karbonun istisnasız ve gerçekçi fiyatlandırılması gereklidir. İklim krizi gezegenimizin geleceğini tehdit eden en önemli...

Rusya-Ukrayna Savaşı Sonrasında Yeni Enerji Düzeni ve Güney Gaz Koridoru’nun Yeni Oyuncuları – Cenk Pala

Rusya, doğal gazı silah olarak kullanmayacağını ifade etse de psikolojisi bozulmuş Putin kendisini gerçekten...

Enflasyon Canavarı Usain Bolt’a Karşı – Bora Tamer Yılmaz

Enflasyon, toplumlarda gerek maddi gerek manevi tahribata yol açabiliyor. Salt ekonominin ötesinde, sosyo-ekonomik bir...

Fan Token: Futbolun Yeni Gelir Kalemi – Metehan Olcayto Çolak

Türkiye’de ekonomik sorunlar, genellikle kulüp başkanı değiştikten sonraki ilk 3 ay içinde ortaya çıkar...

ESG Skorlaması Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşılmasını Sağlar mı? – Yener Coşkun

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Çevresel-Sosyal-Yönetişim (ESG) gibi izdüşümlerine yüksek derecede uyum sağlanması toplumun...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Ergun Türkcan

Editörümüz Ömer Faruk Çolak'ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşesinde bu ayki konuğu Prof. Dr. Ergun...

Elektrikte Sermaye Transferinin Ekonomi Politiği – Mehmet Özdağ

Bugün elektrik faturalarıyla yaşadığımız durum, sadece üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artışı değil, aynı zamanda...

Karl Polanyi, Piyasa ve Devlet – Hüseyin Özel

Polanyi’nin sosyalizm anlayışının Marksist bir sosyalizm anlayışı olmadığına dikkat etmek gereklidir. Devletin egemenliğine dayanan...

Yuvarlak Masa: Piyasa Müdahaleleri ve Rekabet – Ömer Faruk Çolak, Timur Han Gür, Serdar Sayan

Editörümüz Ömer Faruk Çolak ve Yayın Kurulu üyemiz Serdar Sayan’ın Yuvarlak Masa Toplantıları’nda bu...

Gıda “Komedisi”: Hazin Bir Fiyat Kontrolü Hikayesi – Semih Tümen

Enflasyonu makyajlayıp tek hane göstermek ve bunu kısa vadeli seçim propagandasına malzeme etmek için...

Güncel Rekabet Hukuku Meseleleri Üzerine Notlar – Birol Küle

Piyasa sistemi, fizyokratlardan beri bildiğimiz gibi zaten doğal olandır; doğanın kendisidir. Yanlış olan ya...

Ekonomik Yaşamda Piyasaların, Devletin ve Firmaların Düzenleyici Rolü – Erdal Türkkan

Piyasalar, devlet ve firmalar arasında regülasyon alanlarının paylaşımı konusunda belli bir ülke için belli...

Devletin Ekonomiye Müdahale Aracı Olarak Kısmi İthal İkamesi Politikası: Enerji Alanı Örneği – Osman Aydoğuş

Enerji alanında uygulanacak kısmi ithal ikamesi politikası, sadece nihai ürünü (elektrik enerjisi) değil, aynı...