Makaleler

Türkiye İşgücü Piyasasında Kadın: İşgücüne Katılım ve Mesleki Ayrışma – Büşra Aras

Ülkemizde kadınların işgücüne katılımı ve kadın istihdamı oranları 21. yüzyılda özellikle kentsel bölgelerde artış...

Güneş Karabuda’dan 23 Gezi Notu – Osman S. Arolat

Güneş Karabuda, eşi Barbro Karabuda’yla birlikte çeşitli coğrafyalarda geziler yaparak röportajlarını dünya televizyonlarında yayınlamış...

İdari, İktisadi, Siyasi ve Estetik Açıdan National Theatre – Sacit Hadi Akdede

Dünyayı sarsan COVID-19 salgınının en olumsuz etkilediği alanların başında kültür ve sanat alanı gelmektedir....

İktisat Bilimi ve Bilimsel İlerleme – Ercan Eren

1. Giriş  İktisatta fen bilimleri anlamında bilimsel ilerlemeden söz etmek mümkün müdür? Yoksa iktisat...

Krizlerin Dinamiği: Borç – Ensar Yılmaz

Dünya genelinde hanehalklarının, firmaların ve hükümetlerin eskiye oranla çok daha fazla borçlandığını görüyoruz. Bu...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu

Akademik yaşamınız nasıl başladı ve bugünkü noktaya nasıl ulaştınız? Eğitim sürecinizden başlayarak bize anlatır...

COVID-19 Sonrası Para Politikası Faiz Oranı Tahmini: Python ile Veri Güdümlü LSTM Modeli – Ömür Saltık, Süleyman Değirmen, Rıdvan Söyü

Giriş  1990’lı yılların başında dünya genelinde başlayan enflasyon hedeflemesi (ya da fiyat istikrarı) politika...

Pandemi, Çin ve Küreselleşme – Orhan Şimşek

Krizler ve istikrasızlıklarla dolu 1990’lı yılların etkisiyle, 2000’ler, özellikle de 2008 yılında başlayan ekonomik...

Koronavirüsün Getirdikleri: Kurumsal Yapının Yeniden İnşası – Zehra Doğan Çalışkan

Salgın insanlık tarihi kadar eski bir olay olmakla birlikte, salgın süreci sosyal, ekonomik ve...

“Kapan Sektör Kapan!” Kebapçı Ali Baba ve 40 KÖİ Müteahhidi: Bir Salgın Masalı – Serdar Sayan

COVID-19 SALGINI dünyanın her tarafında hükümetlerin, hafızalarımızda benzeri olmayan önlemler almalarına yol açtı. Bütün...

Biden’ın Kripto Para Politikası Grinin Hangi Tonu Olacak? – Ahmet Semih Tunalı

Kuruluşundan beri Bitcoin ve diğer kripto paralar en çok sorunu yapı devletlerle yaşamıştır. Kripto...

Kendi Gitmiş, Fikri Yer Etmiş Hürriyet Partisi – Osman S. Arolat

Siyasetçi Ertuğrul Günay, ”Bir Hürriyet Hikâyesi: Çok-Partili Dönemde Özgürlükçü Bir Siyaset Girişimi (1955-1958)” başlıklı...

Marx ve İşsizlik – Cumali Bozpinar

M. Keynes’e kadar iktisatçıların işsizliği iktisadi bir sorun olarak görmedikleri açık bir şekilde ifade...

Kuşkulu Büyüme Hızı – Osman Aydoğuş

Türkiye ekonomisi ilginç bir dönemden geçiyor. II. Dünya Savaşı yılları dışında görülmemiş uzunlukta bir...

Sübidey Togan – Sosyal Bilimciler Konuşuyor

Editörümüz Ömer Faruk Çolak, bu ay Sosyal Bilimciler Köşesi’nde Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden emekli...

Paris Sözleşmesi’nin Beşinci Yılı – A. Erinç Yeldan

Bu yazımızda günlük ve kısa dönemli ekonomi gündemimizin dışına çıkacağız ve daha uzun erimli...

Biden, İklim Aciliyetiyle Mücadelede Umut Olabilir mi? – R. Funda Barbaros

2020 yılı, 21.yy’ın geri kalan döneminde pek çok nedenle anılacak bir yıl olacak gibi...

Son Merkantilist’in Ölümü ve Biden Ekonomisi – Ömer Faruk Çolak

Yeni yıl kutlamalarının hemen ardından 20 Ocak’ta ABD Başkanlık koltuğunda artık bir Cumhuriyetçi değil,...

Kuyruk Endeksi – Berk Kayabalı

Günlük yaşantımızın belli bir bölümü beklemekle geçiyor. Kimi zaman Black Friday, metrobüs, trafik ve...