Makaleler

Üçüncü Dünya Savaşı Sessizce Yapıldı ve Bitti, ya Dördüncüsü? – Ergun Türkcan

[Yeni bir dünya savaşı] olursa artık bir “ideolojiler savaşı” değil, eski usul bir “imparatorluklar...

Çeşitli “Değer” Kavramları ve Kültürel Üretimlerin İktisadi “Değeri” – Sacit Hadi Akdede

Sanat alanında “A tercih edilir B”, “B tercih edilir C”, dolayısıyla “A ille de...

Fark Yaratanlar – Şerif Can Ünver

Fark Yaratanlar köşesinin bu ayki konuğu Şerif Can Ünver. Röportajı TOBB ETÜ Malzeme Bilimi...

Türk Ekonomisinde Walrasgil Olmayan Bir Denge Geçerliyse Makro Fiyatları Nasıl Analiz Etmeliyiz? – Cem Mehmet Baydur

Prof. Dr. Kadir Eser’in Anısına Kısa hayatımızda, politik ekonomik konular ve problemler içinde yaşarken,...

Bölgesel Yenilik Sistemleri ve Akıllı Uzmanlaşma: Siyasa Tartışmaları – Erkan Erdil

Akıllı uzmanlaşma, uluslarüstü ve ulusal aktörlerin çok katmanlı koordinasyonunu gerektirmektedir. Ancak bu koordinasyonun yine...

Yuvarlak Masa: Türkiye’de ve Dünyada Enflasyon – Ömer Faruk Çolak, Gülçin Özkan, Serdar Sayan

Editörümüz Ömer Faruk Çolak ve Yayın Kurulu üyemiz Serdar Sayan’ın Yuvarlak Masa Toplantıları’nda bu...

Türkiye Ekonomi Modeli (TEM): Hayaller ve Gerçekleşmeler – Osman Aydoğuş

Türkiye Ekonomi Modeli (TEM) öngörülenin tersine çalışıyor. Beklenen oldu. 2. çeyrekte de iyi büyüdük....

Hükümetler, Sermaye Sınıfı ve Ekonomi – Ömer Faruk Çolak

Enflasyon gökten düşmez. İlahi güçler bu tip sorunlarla ilgilenmiyor. Dünya ekonomisi Rusya’nın Ukrayna’yı işgal...

Bedava Yaşıyoruz, Bedava – Ayça Tekin-Koru

Orhan Veli’nin başlarda şiiri göklerden yere indirmek için halkın dilini kullanmaya, beğenisini kazanmaya verdiği...

Gıda Enflasyonu ve Maliye Politikası – Kürşat Pehlivan

Giriş Satın alma gücünü düşürmesi, beklenti ve fiyatlama davranışlarını bozması, gelir dağılımında adaletsizliğe yol...

Christopher Freeman’ın Ruhu ODTÜ’de – Erkan Erdil

ODTÜ-TEKPOL, Freeman’ın “mirasını geçmişin eseri değil, geleceğe ait bir mesaj olarak” yorumlamıştır. Profesör Chris...

Ölümünün On İkinci Yılında Bilim Politikası ve Yenilik İktisadını Kuran Büyük Sosyal Yenilikçi: Chris Freeman – Alan Freeman

Bana göre onun gerçek katkısı ekonomiye değil, siyasete, felsefeye, kültüre ve sosyolojiye yani insan...

Prof. Chris Freeman’ın Hayatı (1921 – 2010) ve Katkıları Hakkında – Ergun Türkcan

Bir sonraki makalede, C. Freeman’ın oğlu tarafından Antalya’da bir kongrede yapılmış olan konuşmanın tercümesini...

Kalkınmada Yetişmek: “Merdiveni İtmek” versus Bağımsız Kalkınma – Bayram Ali Eşiyok

Kore ile Türkiye arasındaki kişi başına gelir başta olmak üzere diğer tüm kalkınma göstergelerinin...

Adam Smith’ten Günümüze Ekonomik İnsan – Devrim Dumludağ

Tercihleri isteklerin üzerine çıkararak, yirminci yüzyıl iktisatçıları, ekonomik insanın rasyonel tercih yaptığı ölçüde her...

Sanatın Politik Ekonomisi-II: Türkiye’de Oyunculuğun Politik Ekonomisi – Sacit Hadi Akdede

Seyirciler dizilere mahkûm edilmekte, ancak dizilerde çok meşhur olmuş oyuncuların oynadığı çok az sayıda...

Eğitim, Siyasetin Ezberlenmiş Denklemlerini Bozabilir – Selçuk Pehlivanoğlu

Siyasi partilerin yıllar içinde değişmeyen eğitim vaatleri, Türkiye’nin değişmeyen eğitim ihtiyacını ortaya koyuyor. Ne...

Türkiye’de Sermaye Stoku – Alper Duman

TÜSİAD ve büyük sermaye ile diğer (yeşil veya küçük) sermaye arasında çatışma var mı?...

Homo economicus – İktisadi İnsan Tarihine Bir Not – Ercan Eren

Homo economicus yaratıcılıktan, özgünlükten, hayal gücünden, sezgiden, buluşçuluktan tamamen yoksundur ve hiçbir duyguyu deneyimlemez....

İmparatorluklar ve Avrupa’nın Sömürgeleşmesi – Ergun Türkcan

Eğer bir büyük güç, ne kadar eski ve saygın da olsa, başka bir güçten...