Seçme Yazılar

Dijital Dönüşüm – Erkan Erdil, İbrahim Semih Akçomak

Teknolojik değişimler sosyo-ekonomik yapıyı önemli ölçüde etkileyerek insanlık tarihini değiştiriyor. Küresel anlamda yaşanan sosyal,...

Keynes’in Sosyalizmi, Liberal Sosyalizm – Ercan Eren

 Keynes, 1938 yılında R. Harrod’a yazdığı mektupta şunları yazmaktadır: “İktisat temelde ahlak bilimidir, doğal bilim...

Elinin Hamuruyla, Eksik Eteğiyle Akademide Kadın Kısmısı – Ayça Tekin-Koru (İTD 110)

"İnançlarınız düşünceleriniz olur, Düşünceleriniz sözleriniz olur, Sözleriniz eylemleriniz olur, Eylemleriniz alışkanlıklarınız olur, Alışkanlıklarınız değerleriniz...

COVID-19 Salgını Sonrasında, Gelir Dağılımında Sürdürülebilir Bir İyileşme için Makroekonomik İstikrar Şart – Öner Günçavdı, Ayşe Aylin Bayar (İTD 124)

Zaman zaman konuşmalarımızda, yazdıklarımızda kullandığımız “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözü, bugün yaşadığımız toplumsal...

Kapital ve İdeoloji: Thomas Piketty’le Bir Röportaj (İTD 123)

Kapital ve İdeoloji: Thomas Piketty’le Bir Röportaj*   Bu röportaj, Social Europe’ta yayımlanmış, Robin...

Joe Biden: Zor Zamanların Başkanı – Ayça Tekin-Koru (İTD 123)

Amerika Birleşik Devletleri, son dört yılını, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye saygısı olmayan, devlet adabından...

“Üç Güzeli” Aramak: İktisat ve Sanat – Hüseyin Özel (İTD 122)

Ercan Eren, İktisat ve Toplum Dergisi’nde yayınlanan “‘Techne’, Sanat ve İktisat” başlıklı yazısında (Eren,...

Korona İktisadı – Meghnad Desai (İTD 121)

Korona virüs salgını dünyadaki çoğu ekonomide yıkıcı etkiler yarattı. Piyasa ve devlet arasındaki eski...

2008 Krizi Üzerine – Mahfi Eğilmez (İTD 120)

Tarihin İlk Küresel Ekonomik Krizi 2008 Krizi’nin tam olarak hangi tarihte ve hangi nedenle...

Otoriter Rejimlerde Bir İstikrar Unsuru Olarak Silahlı Kuvvetler – Ayşegül Kars Kaynar (İTD 120)

1.Giriş Yüzyılımızın başından itibaren en çok tartışılan konulardan biri demokrasilerin gerilemesi ve yerleşik liberal...

Fatma Doğruel – Sosyal Bilimciler Konuşuyor (İTD 119)

1.İktisat üzerine yaptığınız çalışmalarda tarım ekonomisine yönelmenizdeki sebepler nelerdir? Bir kalkınma iktisatçısı olarak tarım...

Küreselleşmenin Gölgesinde Türkiye’de Tarım – Fatma Doğruel (İTD 118)

Bu yazı küreselleşme sürecinde geri planda bıraktığımız tarım sektörüne yaklaşımın gözden geçirilmesine odaklandı. Küreselleşme...

Tarımdan Zenginlik Üretecek Potansiyel Var – Ali Ekber Yıldırım (İTD 118)

Bağımsızlık Savaşı'nı kazanan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, cumhuriyeti ilan etmeden önce İzmir'de İktisat...

Salgında Daralma ve Toparlanma – Osman Aydoğuş ( İTD 117)

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle dünya ekonomilerinin şiddetle daraldığı küresel bir buhranın içindeyiz....

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Şiir Erkök Yılmaz (İTD 116)

Ömer Faruk Çolak: Siz bir koltukta iki karpuz taşıyorsunuz. İktisatçı kimliğinizin yanında öykü ve...

Sağ Popülizmin Ekonomi Politiği Üzerine – Ziya Öniş, Mustafa Kutlay (İTD 115)

21. yüzyılın geride bıraktığımız diliminde uluslararası siyasetin seyrini şekillendiren üç kritik olay yaşandı. 2001...

Neoklasik İktisada Çoğulcu Yaklaşmak – Ercan Eren (İTD 114)

Neoklasik iktisatta rekabetçi fiyat mekanizması çok önemlidir. Bu çerçevede öncelik fiyatların nispi kıtlıkları yansıtmasıdır....

Beceri Yanlı Teknolojik Değişim, Bizde Nasıl? – Leyla F. Arda Özalp (İTD 113)

Yeni dünya düzenindeki bir ekonomi, teknolojik gelişmelere bağlı olarak büyümektedir. Son 30 yılda yaşanan...

Makro Sorunlar ve Mikro Çözüm Yollarına Artan İlgi – Bilal Bağış (İTD 112)

Modern iktisat politikaları ve ulusal uygulamalarına yönelik eleştiriler, son küresel finansal krizden bugüne daha...

KÖİ’ci Şirkete Vahi Öz, Siyanürle Altın Arayana Turist Ömer Olmak – Serdar Sayan (İTD 112)

TOPLUMSAL AÇIDAN ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLAR oldukları hayli kuşkulu kimi Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleriyle ilgili...