Seçme Yazılar

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – İlhan Tekeli (İTD 109)

Ömer Faruk Çolak: Değerli okurlar bugün dopdolu bir röportaj yapıyoruz. Konu alanı o kadar...

İnşaat Gölgesinde Sanayisizleşme – Ayça Tekin Koru (İTD 108)

Erken sanayisizleşme, sanayi sektörünün teknolojik açıdan dinamik bir sektör olmasının yanı sıra, ticarete konu...

Davranışsal İktisat Koca Bir Yalandan mı İbaret? – Erdem Seçilmiş (İTD 107)

  “Kapsamlı neoliberalizm projesinin bir ayağı olarak değerlendirilebilecek kimlik iktisadı, davranışsal yaklaşıma yöneltilen gayri-toplumsalcılık...

Karbonun Sosyal Maliyeti – Sevil Acar, Levent Kurnaz (İTD 105-106)

İklim değişikliğinin getireceği felaketler bizi bekliyor. Yaşamaya başladıklarımız buz dağının henüz görünen kısmı kadar...

İkti̇sat Bilimi ve Türkiye’de İkti̇sat Eğiti̇mi – Ercan Eren (İTD 104)

Türkiye üniversiteleri, iktisat bölümlerinin hemen hemen hepsinin üniversite giriş puanlarının düşmesi, kontenjanların boş kalması,...

Doğumun Yüzüncü Yıl Dönümü – Vural Fuat Savaş (İTD 103)

19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum günüdür. Üzerinden yüzyıl yani bir asır geçmiş! Bu...

İtalyan Ekonomisindeki Siyasi Bağlantılar, İnovasyon ve Şirket Dinamikleri – Ufuk Akçiğit (İTD 102)

Öncelikle İktisat ve Toplum Dergisinin ilk kez verdiği Asaf Savaş Akat ödülünü bana layık...

İhracatta İthalat – Asaf Savaş Akat (İTD 101)

İhracat ithalata ne kadar bağımlı? Türkiye’de kent efsaneleri üretimi son derece başarılı ve etkili...

Türkiye’de 1980 Sonrasında İktisadi Politika ve Kurumların Evrimi – Şevket Pamuk (İTD 100)

1980 yılının Türkiye ekonomisi için bir dönüm noktası oluşturduğu, 1980 yılından itibaren Türkiye’de iktisadi...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Süheyl Batum (İTD 99)

Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşemizin bu ayki konuğu, siyasetçi, hukuk profesörü ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin...

Ekonomik Krizler ve Seçim – Osman Aydoğuş (İTD 99)

Yerel seçimlere, ekonomik krizin giderek şiddetlendiği bir ortamda giriyoruz. Öyle görünüyor ki, ekonomideki yavaşlama...

Ekonomik Kriz Bu Kez Farklı (mı?) Asaf Savaş Akat, Ömer Faruk Çolak, Ege Yazgan, Murat Üçer, Seyfettin Gürsel (İTD 98)

İTD yuvarlak masa toplantılarının dördüncüsünü Aralık'ta ve bu kez açık oturum şeklinde, İstanbul Bilgi...

“Ortak Olanın” Keşfi Geliştikçe Demokrasi Taleplerimizin Dayanağı da Genişliyor – İlhan Tekeli (İTD 97)

I.Giriş 1960’lı 1970’li yıllarda toplumu kavrarken, onu kamu ve özel kesim alanı olarak ikiye...

Planlı Ekonomiye Giriş, Planlı Ekonomiden Çıkış – Ali Nejat Ölçen (İTD 96)

Bayındırlık Bakanlığı Su İşleri Reisliği 1950’li yıllarda Su Yapıları yatırım projelerinin gerçekleşmesini yönlendiriyordu. Örneğin...

Küresel Ekonomi Tekrar Çökecek mi? – Meghnad Desai (İTD 95)

Eylül 2018, Lehman Brothers’ın çöküşünün onuncu yıl dönümüydü.  Şu anki soru, bu kâbusun, tekrarı...

Türkiye’nin, İlgi Alanını Bir An Önce Para Politikasından Eğitim Politikasına Kaydırması Gerekiyor – Güven Sak (İTD 94)

Türkiye’nin politika önceliklerinin belirlenmekte olduğu bir sürecin içinden geçiyoruz. Önceliklerimizi doğru saptamalı ve artık...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Betül Çotuksöken (İTD 93)

İktisat Toplum’un Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşesinin bu ayki konuğu, Sosyal Antropoloji ve Etnoloji eğitimi...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Asaf Savaş Akat (İTD 92)

İktisat Toplum Dergisi’nin Sosyal Bilimciler konuşuyor köşesinin bu sayıdaki konuğu, 1962 yılında İdris Küçükömer’in...

Fark Yaratanlar – Alper Kafa (İTD 92)

İktisat Toplum dergisinde fark yaratanlar köşesinin bu haftaki konuğu bir sanatçı. Yalnız, tabii her...

Teknoloji ve İşgücü: Dijital Dönüşüm İşlerimize Ne Yapacak? – İ. Semih Akçomak (İTD 92)

Teknolojik dönüşüm, işgücü piyasalarını nasıl etkileyebilir? Bu sorunun cevabı zamana, mekâna ve dönem algısına...