Seçme Yazılar

Küresel Finansal Kriz Ortamında Maliye Politikası ve Mali Kural – Sinan Sönmez (İDT 7)

Türkiye’de bir yıl öncesine dönülürse mali kuralın maliye bakanı ve maliye bürokrasisi tarafından sürekli...

Uluslararası Para Sisteminin Yeniden İnşaası – Ömer Faruk Çolak (İTD 7)

Kriz sonrası dünya yeni bir para sisteminin inşaası sürecine girdi. İnşa süreci zor geçiyor....

Bedava Sirke Baldan (Her Zaman) Tatlı (Mıdır?) – Serdar Sayan (İTD 6)

Bu ayki yazımda Deneysel ve davranışsal iktisatçıların hoşlandığı bir konu olan sosyal normlar ile piyasa normları ayrımına...

Genel Teori’nin 75. Yılında Keynes’in İktisadı Yine Gündemde – Ömer Faruk Çolak (İTD 5)

“Uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız. İktisatçılar önlerine, fırtına epeyce geride kaldığı zaman okyanusun yine...

Politik İktisat Geleneğinde Kuramsal Bir Yapıt – Korkut Boratav (İTD 4)

İktisat kuramı üzerinde Türkçe yazılmış en önemli yapıtlardan biri, Yılmaz Akyüz’ün Sermaye, Bölüşüm, Büyüme,...

Türkiye’de Gelir Dağılımı : Sınıfta Kalanlar – Alper Duman (İTD 3)

Üstadımız Prof. Korkut Boratav’ın önemle altını çizdiği gibi bir ülkelerdeki gelir dağılımını incelerken kullandığımız...

Bir Küresel Kamusal Mal Olarak Mali İstikrar ve G20 – Hasan Ersel (İTD 2)

Yaşamakta olduğumuz kriz “mali istikrar” [financial stability] kavramının üzerinde daha fazla durulması gerektiğini gösterdi....

Türkiye’nin Cari Açık Sorunu: Nedenler ve Çözümler – Turan Subaşat (İTD 1)

 SUNUM Küresel kriz döneminde azalan ve neredeyse unutulmaya yüz tutan cari açık, ekonomideki göreli...