Vitrin

Dilimizin Ustalarından Salâh Birsel’in 1991 Günlüğü – Osman Arolat

Şiirleri, denemeleri, romanı, incelemeleri, çevirileri eleştirileri olan yazı ve dil ustası Salâh Birsel’in 1991...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor: Osman Aydoğuş

Editörümüz Ömer Faruk Çolak'ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor'da bu ayki konuğu Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr....

Keynes’ten Polanyi’ye Özgürlük Anlayışı – Hüseyin Özel

Kapitalist toplum özgürlüğü sürdüremez, çünkü temel hedefi, barış ve özgürlüğün korunması değil, kar ve...

Fark Yaratanlar: Osman S. Arolat

Fark Yaratanlar köşemizde Editörümüz Ömer Faruk Çolak’ın bu ayki konuğu Osman S. Arolat. Arolat,...

Mültecilerin Finansal Entegrasyonu İçin Dijital Kimlik Çözümleri ve Sorunlar – Emre Eren Korkmaz

Savaştan yanıp yıkılmış şehirlerden kaçan veya geri toplumsal yapılarda yaşayan insanlarda ne kadar para,...

Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Dijital Gazetecilik – Bilge Narin

Dijital gazeteciliğin mevcut krizi, yalnızca finansal sürdürülebilirliğe indirgenemeyecek kadar çok boyutlu. Ekolojik sınırları dikkate...

Dijital Dönüşümün Havacılık – Uzay Sektöründeki Yansımaları – Arda Mevlütoğlu

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin tetiklediği dijital dönüşüm, havacılık ve uzay sektörünün yapısını tamamen değiştiriyor...

Dijital Dönüşüm Mühendisliği Nasıl Dönüştürüyor? – Gülser Köksal

Dijital dönüşümün artan hızı, sonunda birbirinden kopuk mühendislik dallarını yakınlaştırıp sosyal becerileri kazandıran eğitim...

Kent Yaşamında Dijitalleşme ve Akıllı Kentler -Aysu Kes-Erkul,Erdem Erkul

Bir kentin ‘Akıllı Kent’ olması için standartlaştırılmış koşullar bulunmamaktadır ancak her kentin ihtiyaçlarına yönelik...

Yapay Zekânın Olanaksızlıkları Üzerine Kısa Bir Deneme: Sosyal Meseleler ve Yapay Zekâ – Ali O. İlhan

Yapay zekâ her derdimize derman olur mu? Artan dijitalleşme ile beraber yapay zekâ (YZ)...

Dijital Çağda Sanal Kapitalizm – Yalın Gündüz, Hilal Bebek

Yaşadığımız sistem ve neoliberal çağ, insana doyma vadetmekte fakat bir yandan da açlık aşılamaktadır....

Blokzincir Teknolojilerinin Karmaşık Doğası: Dijital Ekonomilerde Tasarımcısız Tasarım Mümkün Mü? – Ezgi Hazal Şanlı, Altuğ Yalçıntaş

Blokzincir teknolojilerine dayalı sistemlerde tasarımcısız tasarım mümkün mü? ... Bunun için bu teknolojilerin gerçek...

Ekonomiden Siyasete Dijital Ekonomide Rekabet – Ussal Şahbaz

Dünyadaki ulus devletlerin kendi egemenlik alanlarıyla büyük teknoloji şirketlerinin egemenlik alanları arasındaki mücadele nasıl...

Katılımcı Dijital Platformlar: Beklentiler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri – Müge Özman

“Algoritmalar tarafsız değiller, ancak sadık olmalılar” Dominique Cardon Son yıllarda dijital platformların kişilerin gerek...

Dijitalleşme İçin Silikon Vadisine Öykünmek Yerine: Girişimcilik Ekosistemi, Yakınsama ve Bağlam Üzerine Düşünmek – Deniz Tunçalp, Elif Çelik

Girişimcilik ekosistemi kavramını incelemenin, bu kavramın tüketilme şeklinin arka planını anlamanın ve büyük ölçekli...

Fiyatlar, Göreli Fiyatlar ve Ne Olacak Bu Memleketin Hali? – Alper Duman

 1. Fiyatlar  Fiyatlar piyasa ekonomilerinde geçerli olan sinyallerdir. Bir mal ve hizmetin fiyatı arttığında...

Keynes’in “Umudu” – Mehmet Fatih Cin

 Post-Keynezyen İktisadın iki önemli temsilcisi olan Philip Arestis ve Malcolm Sawyer’ın editörlüğünü yaptığı hacimli...

Keynes ve Sanat – Sacit Hadi Akdede

 Giriş  Sanat insanlığın önemli faaliyet alanlarından biridir. İnsanlık için çok önemli değerler yaratır. Hatta...

KEYNES: Reçetesi ve Karnesi – Alper Duman, Oğuz Esen

 Giriş  Keynesçi düşüncenin politik iktisata ve iktisat politikalarına etkilerini üç grupta toplamak mümkündür. Birincisi,...

Harcama Öncelikleri Değişmeksizin Yeni Para Politikasının Geleceği Var Mı? – Öner Günçavdı

 İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını ekonomik dengelerin bozulmasına, salgın sonrasında halledilmek üzere birtakım yapısal problemlerin...