Vitrin

Dante’nin Cehennemi – Gülçin Elif Yücel

Dante (1265-1321), İtalya’nın Floransa kentinde doğmuştur. Hukuk ve felsefe eğitimi almıştır. 1285’te Gemma Donati...

LNG Ticaretinin LNG Gemi Filosuna Etkileri – Mehmet Saya

Dünyada her geçen gün artan enerji ihtiyacı, uluslararası ilişkilerde yürütülen akıl dışı politikalar, eski...

AraştırMA! Üniversitelerimiz ve Bazı Anılarım – M. Aykut Attar

Ekim ayında, ODTÜ’de, rahmetli Prof. Dr. Fikret Şenses anısına düzenlenen Türkiye Ekonomisi Çalıştayı’na katılma...

Günümüzün Eşitsizlik Sorunu – Arda Tunca

İktisat ve Toplum’un 156. sayısında ekonomik eşitsizliği tarihsel bir perspektifle ele almıştık. Yazıyı, küreselleşme...

İlk Türk İktisatçı Müderris (Profesör) Kimdi? Türkiye İktisadi Düşüncesinde Prof. M. Zühtü İnhan’ın (1881-1970) Yeri – Alaaddin Tok, Ercan Eren

Prof. Mustafa Zühtü İnhan, Türkiye’nin gerçek anlamda ilk iktisat müderrisi (profesör) ve Türkiye’de milli...

Neoklasik Modelde İçbükey Üretim Olanakları Sınırının Eleştirisi – Turan Subaşat

Üç yazıdan oluşacak olan bu dizi, Neoklasik iktisadın en temel kavramlarından biri olan içbükey...

İklim Değişikliğinin 2023 Yılındaki Güncel Durumu – R. Funda Barbaros

Dünya gezegenindeki yaşam kuşatma altında. Bilim insanları onlarca yıldır aşırı iklim koşullarının damgasını vurduğu...

Gelişmekte Olan Ülkeler ve İktisadi Liberalizm – Sübidey Togan

Adam Smith 1776 yılında yayınlanmış olan Milletlerin Zenginliği (The Wealth of Nations) kitabında herkesin...

Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılında Cumhuriyet Üzerine – Ersin Kalaycıoğlu

29 Ekim 2023 geldi ve geçti, son yirmi yıldır yapılan herhangi bir Cumhuriyet Bayramı...

DPT’nin 63. Kuruluş Yılında Dünyada ve Türkiye’de Plan Yapmak Mümkün mü? – Ergun Türkcan

Devlet Planlama Teşkilatı’nı, DPT kuran 91 sayılı kanun 30 Eylül 1960 tarihinde, o zaman...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor: Nazire Nergiz Dinçer

Editörümüz Ömer Faruk Çolak’ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşesinde bu ayki konuğu TED Üniversitesi’nden Prof.Dr....

Son Yıllarda Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları Hakkında Düşünceler – Nur Keyder

Ekonomi biliminde yeri olmayan “faiz neden enflasyon sonuç” hipotezinin uygulanması sonucu Türkiye ekonomisi bir...

Merkez Bankası Enflasyon Raporu Üzerine – İzzetin Önder, Mahfi Eğilmez, Ömer Faruk Çolak, Selva Demiralp, Timur Han Gür, Süleyman Değirmen

Merkez Bankası raporu yaşanan gerçekleri ortaya koyarken, aynı zamanda da bizzat kurumun kendi içindeki...

Merkez Bankası’nın Güvenilirliği Meselesi – A. Erinç Yeldan

TC Merkez Bankası 2023’ün dördüncü ve son Enflasyon Raporu’nu 2 Kasım tarihinde tanıttı. TCMB’nin...

Yaşadığımız Enflasyonun Kökenleri – Mahfi Eğilmez

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak artması haline enflasyon diyoruz. Bu tanımdaki iki...

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçişte Müzik Politikaları: Süreklilik mi? Kopuş mu? – Gülçin Elif Yücel

Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinin farklı boyutları vardır. Sıklıkla siyasi, ekonomik ve sosyolojik boyutu...

Türkiye’nin İhracata Dayalı Büyüme Değerlendirmesi – Mert Can Duman

Mutlak Üstünlükler Teorisi’ni tarih sahnesine çıkardığında Adam Smith dış ticaretin ülke refahını arttıracağını ve...

Kriz Çağı’nda Ekonomi-Siyaset İlişkisi: Saad-Filho’nun “Kriz Çağı” Kitabı Üzerine Notlar – Kaan Eroğuz

Ünlü İngiliz Marksist tarihçi Eric Hobsbawm, kitaplarına verdiği isimlerle insanlığın yakın dönemde yaşadığı çağların...

Mezuniyetlerinin Yirminci Yılında Hacettepeli İktisatçılar – M. Aykut Attar

Bundan tam yirmi sene önce, sıcak ve güneşli bir Haziran gününde, Beytepe Yerleşkesi’ndeki çim...