Vitrin

Sera Gazları, Kuvvetlenen Sera Etkisi ve Küresel İklim Değişikliği – Murat Türkeş

Sera gazı birikimlerindeki bu artışlar, yerkürenin uzun dalga boylu ışınım yoluyla soğuma etkinliğini zayıflatarak,...

Neoklasik İktisadın Ekolojik Ekonomiye Dönüşümü: Sosyal Demokrat Çevre Politikaları – Ahmet Şahinöz

Yıldan yıla yükselen çevresel alarm zillerinin sesi, “kulağının üzerine yatmış piyasa tutsağı bir dünyada”...

Paranın Renkleri – Burcu Ünüvar, A. Erinç Yeldan

Düşük karbon emisyonlu yeşil sektörlerin desteklenmesi ya da yüksek emisyonlu sektörlerde emisyon azaltımını sağlayıcı...

İklim Değişikliği ve Türkiye Ekonomisinin Sera Gazı Karnesi – Ahmet Atıl Aşıcı

Türkiye, 39 OECD ve partner ülkeler içerisinde GSYH’sine oranla en yüksek çevresel vergi toplayan...

Küresel Enerji  Üretimi, Yenilenebilir Enerji ve İklim Krizi – Bayram Ali Eşiyok

Modern çağda yenilenebilir enerji kullanımını artırmadan karbondioksit salınımını azaltmak mümkün değil. Yenilenebilir enerji kaynakları...

Fark Yaratanlar – Erdal Atabek

Editörümüz Ömer Faruk Çolak, Fark Yaratanlar köşemizde bu ay Erdal Atabek’i ağırlıyor. Cumhuriyet Gazetesi’ndeki...

Şans Yalnızca Hazır Olanlara Güler – Mert Can Duman

Toplam ticaretimizin %50’sini gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği pazarında rekabetçi gücümüzü öncelikle muhafaza etmek, sonrasında da...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Çınla Akdere

Editörümüz Ömer Faruk Çolak’ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşesinde bu ayki konuğu Orta Doğu Teknik...

Neo-Liberalizmin? Sonu? – Şiir Erkök Yılmaz

2019 sonu itibarıyla dünya nüfusunun yaklaşık %1’i, 79.5 milyon kişi göç etmek zorunda kalmıştır....

Salgının Yükseköğrenim Talebine Etkisi: Başvuru Azaldı, Kayıtlar Arttı – Oğuz Esen

Salgın en fazla son sınıfta okuyan düşük gelirli öğrencileri etkilemiş; yükseköğrenime geçişle ilgili planlarını...

İktisadın İnsanının “Özgür İradesi(!)” – Metin Sarfati

Amartya Sen, özgürlüğü rasyonaliteyle beraber ele almayı tercih edecek, Nobelli Nordhaus, ödülün verdiği güvenle,...

Zaman Akarken: Edebiyat ve Diplomasi Anıları – Osman Arolat

Yıldırım Keskin’in Zaman Akarken kitabında edebiyat ve diploması anıları aktarılıyor. Keskin, kitabının yazılmasının nedeni...

İşsizlik ve Mutluluğun Türkiye’deki İlişkisi – Melodi Buket Kanlıoğlu, Devrim Dumludağ

İşsizliğin sadece maddi maliyetleri değil, manevi maliyetleri de bulunmaktadır. İşsiz olmak bireyin ekonomik durumunu...

Davranışsal İktisat(çılar) Ne Yapar? Bir Pazarlık Modeli Örneği – Emin Karagözoğlu, Kerim Keskin

Kuramsal literatürün öngördükleri ile gündelik hayattaki veya deneysel çalışmalardaki gözlemler arasındaki farklılıkların giderilebilmesi, etkin...

Davranışsal İktisatta Bentham’dan Kahneman’a Deneyimlenen Mutluluk – Hatime Kamilçelebi

Kahneman’ın çalışmalarına bakıldığında deneyimlenen faydanın, deneylerle ölçümüyle birlikte, ana akım iktisatta açıklanan karar faydasından...

Ekonomik Eşitsizlikler ve İktisat Deneyleri – Levent Neyse

Artık laboratuvarlarından çıkabilen ama gerektiğinde tekrar laboratuvara dönebilecek; büyük veri setlerine, resmi devlet kayıtlarına...

Davranışsal İktisat Üzerine Hızlı ve Yavaş Düşünmek – Zafer Akın

Dürtme müdahalelerinin, sırf “popüler” olduğu için “biz de uygulayalım” yaklaşımıyla dikkatsizce uygulanmaya çalışılması ve...

Yeniden Dağıtım Politikalarının Emek Arzına Etkisi: Deneysel İktisattan Ne Öğrenebiliriz? – Ayça Ebru Giritligil, Deniz Nebioğlu

Az gelişmiş ülkelerde yoksullukla mücadele politikalarında kullanılan nakit transferlerinin emek arzı üzerindeki etkilerini inceleyen...

Fark Yaratanlar: Ahmet E. Müderrisoğlu

Editörümüz Ömer Faruk Çolak’ın bu ay Fark Yaratanlar köşesindeki konuğu, ANKON Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu...