Vitrin

Değer Zinciri ve Sürekli Değişim – Çelik Kurtoğlu

Küreselleşme taşımacılık maliyeti, haberleşme ve ticaret politikası alanlarındaki iyileşmelerle açıklanır. Bunlar pazardaki aksaklıklardır ve...

Kaderin İçindeki Özgürlük – I – Metin Sarfati

Aklı, yaşama ve kavrayışa rehber yapmak. Galiba insan varlığının en zor yapabileceği, en zor...

Kendi Çıkarını Gözetme ve Diğerkâmlık: Ahlak İktisadı ve Oyun Teorisi – Ercan Eren

“Üyelerinin büyük bir kısmının yoksul ve perişan olduğu hiçbir toplum kesinlikle zengin ve mutlu...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Refet Gürkaynak

Editörümüz Ömer Faruk Çolak’ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşesinde bu ayki konuğu, Bilkent Üniversitesi’nden Prof....

AKP Dönemi Ekonomisine Giriş ve Para Politikasının Önemi – Öner Günçavdı

Bunca yıllık AKP iktidarında uygulanan sermaye birikim modeli, maalesef ülkemizin gelişmişlik seviyesine yakışmayan bir...

Büyüme, Fiyat İstikrarının Sonu ve Ekonomik Görünüm – Osman Aydoğuş

Son üç yılda istihdamdaki ve reel ücret-maaşlardaki gerilemelere bağlı olarak özellikle geniş emekçi kesimler...

Yuvarlak Masa: Kutsal Üçlü: Enflasyon, Faiz, Döviz Kuru – Ömer Faruk Çolak, Selva Demiralp, Serdar Sayan

Uzun bir aradan sonra, Yuvarlak Masa Toplantıları’na yeni bir formatla dönüyoruz. Editörümüz Ömer Faruk...

Türkiye’de Yeniden Yüksek Enflasyon: Bu “Déjà vu” Olmalı – Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel

Küresel sorunların yanı sıra, Türkiye’de ülke içi politikaların enflasyon yaratma gücü çok yüksek. Kur...

Enflasyonda Çift Haneli Yıllar: Döviz Kuru Geçişkenliği Güçleniyor mu? – Hakan Kara, Çağrı Sarıkaya

Enflasyonla mücadele kapsamında hedeflere olan güvenin yeniden tesis edilmesi kritik öneme sahiptir. 1. Giriş...

Osmanlı’da Enflasyon – Şevket Pamuk

Osmanlı’daki enflasyonun en önemli kaynağı, merkezi devletin harcamalarının gelirlerini aşmasıydı. Bu kısa yazıda, Osmanlı...

Türkiye’nin Enflasyon Sorunu Üzerine – Mahfi Eğilmez

Türkiye’nin önce bir sorunlar listesi çıkarması, sonra bunların içinden en yüksek risk yaratanları seçip...

Bir Röportaj: Enflasyonda Yaşanan Artıştan Refaha – Korkut Boratav

Bağımsız araştırmacı Büşra Akkaya, Türkiye’nin duayen iktisatçılarından Prof. Dr. Korkut Boratav’la enflasyon üzerine spesifik...

Tiyatro Hizmeti Üretimi: “Sistem İçinden” Bir Model Önerisi – Sacit Hadi Akdede

Bağımsız tiyatrolar kültürel çeşitliliği sağlayan, daha fazla kamusal alan yaratan, tiyatronun toplumla olan ilişkisinde...

Fark Yaratanlar – İlknur Rodoplu

Fark Yaratanlar köşemizde Genel Yayın Yönetmenimiz Serenay Dıraz'ın bu ayki konuğu İlknur Rodoplu. Gerek...

Piyasa Sistemi ve Özgürlük – Hüseyin Özel

İnsanlar yalnızca tatmine ulaşmakla değil, aynı zamanda “iyi yaşam” hedefiyle de ilgilenirler; iyi yaşama...

İstanbul’da Yaşayan Göçmenlerin Yaşam Memnuniyeti – Songül Gül, Özge Gökdemir

Türkiye’de demokrasinin etkin olduğu ve insan haklarına saygı duyulduğu algısı arttıkça göçmenlerin yaşam memnuniyetleri...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Erinç Yeldan

Editörümüz Ömer Faruk Çolak'ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşesinde bu ayki konuğu, Kadir Has Üniversitesi'nde...

Göç ve Mutluluk – Devrim Dumludağ

“Burada yaşam iyi ama bana sorarsanız kalbimin bir parçası Türkiye’ye ait. Bedenim burada ama...

Yurda Dönüşün Emek Piyasasına Yansımaları – Selda Dudu, Adem Yavuz Elveren

Aile birleşmesi yoluyla yurt dışına yerleşen ve orada iş bulamayan yüksek eğitimli bir göçmen,...

Keynes’in Liberal Sosyalist Geleneğinde Thomas Piketty – Ercan Eren

Ana sonuçlardan biri, eşitsizliğin ekonomik ve teknolojik olmaktan ziyade öncelikle politik ve ideolojik olduğudur...