Çeşitli “Değer” Kavramları ve Kültürel Üretimlerin İktisadi “Değeri” – Sacit Hadi Akdede


Sanat alanında “A tercih edilir B”, “B tercih edilir C”, dolayısıyla “A ille de tercih edilir C” değildir; “C tercih edilir A” da pekâlâ olabilir.

Giriş

İktisatta “değer” kavramı önemli bir yer tutmaktadır. Bir ürünün veya mal ve hizmetin “değeri” iktisat biliminin üzerinde kafa yorduğu önemli sorunlardan biridir. Değer kavramını günlük yaşantımızda bazen bir mal ve hizmeti satın alırken fiyat yerine kullanırız; bazen de bir işçiyi çalıştırdığımızda da işçinin ücreti olarak. Bu örnekte de görüldüğü gibi değer bazen fiyat bazen de ücret gibi parasal birimlerle ifade edilen bir kavram ya da büyüklük olarak karşımıza çıkar.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 143
Sayfa Aralığı: 67-77

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Sacit Hadi Akdede halen Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Mali İktisad anabilim dalı başkanıdır ve aynı anabilim dalında doçent olarak görev yapmaktadır. Türkiye Ekonomi Kurumu ve Uluslar arası Kültürel Ekonomistler Birliği Üyesidir.

Bir cevap yazın