Çevre Vergileri Ve Ekonomik Etkinlik – Selahattin Bekmez, Ferda Nakıpoğlu


Dünyanın ortak sorunu olan çevre kirliliğinde alınan önlemler daha temiz çevreye sahip olma yolunda önemli bir adım olarak görülmektedir. Yayılan sera gazı emisyonu, atık kirliliği, enerji ve taşımanın yaratmış olduğu kirlilik gibi faktörlerin büyüklüğü çevreye verilmesi gereken önemin boyutunu da gözler önüne sermektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 29
Sayfa Aralığı: 21 - 29

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın