Çevresel Performans Endeksi 2012 Raporu Üzerinden Dünya’ya Ve Türkiye’ye Bakış – Aylin Çiğdem Köne


P olitika yapıcılar bir refah göstergesi olarak hâlen sıkı sıkıya bağlı olsalar da ekonominin büyüme oranı ya da kişi başına GSYH düzeyi, toplumların gelişmesine ilişkin sınırlı bilgi sağlar. Farklı ülkelerde yaşayan insanların ortalama yaşam koşullarını izlemek istiyorsak, ekonomik ölçütler yanında; kalkınma göstergeleri, gösterge setleri, endeksler ya da bileşik endekslere başvurabiliriz. Endeks bazlı sıralamalar Dünya ve Türk kamuoyunun her zaman ilgisini çekmekte. Bu sıralamalardan en iyi bilineni, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından her yıl hazırlanan ve kapsamlı bir refah göstergesi olan “İnsani Gelişmişlik Endeksi”dir. Aslında İktisat ve Toplum dergisi okuyucuları gelişme kavramının çok yönlü doğasını yansıtma amacını taşıyan kalkınma göstergeleri konusuna yabancı değiller. Ekonomik gelişmeyi değişik gelişmişlik göstergeleri ile değerlendiren ufuk açıcı yazılar derginin farklı sayılarında yayımlanmıştı1 . Bu yazının amacı, çevresel performansa göre ülkelerin sıralamasını yapan Çevresel Performans Endeksi’ni tanıtmak ve 2012 Çevresel Performans Endeksi Raporu’nda2 yer verilen sonuçlar üzerinden genel bir değerlendirme yapmak.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 28
Sayfa Aralığı: 55 - 65

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın