Çocuk Bakım Hizmetlerine Erişim ve Kadın İstihdamı – Çisel Ekiz Gökmen


Türkiye’de kamusal EÇBOÖE hizmetlerinin yetersiz, özel EÇBOÖE hizmetlerinin ise yüksek fiyatlı olma ının yanı sıra çocuk bakım yükünün hane içinde orantısız dağılımı da kadınların gücüne katılım ve istihdam oranları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Giriş

Hane içi ücretsiz bakım yükü, çocuk, engelli, yaşlı ve hasta gibi bağımlı hane üyelerinin bakımını içermektedir. Gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan ülkelerde kadınların hane içi bakım yükü erkeklerden daha fazladır. Bununla birlikte, hane içi bakım yükündeki cinsiyet eşitsizliği, kamusal bakım hizmetlerinin ve bakım hizmetlerini satın almak için gerekli gelirin yetersiz olduğu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha fazladır. Hane içinde ücretsiz bakım yükünün eşitsiz dağılımı ise, kadınların iş gücü piyasasına katılımının önünde önemli bir engeldir (Ecevit, 2012). 2021 yılı itibarıyla dünya genelinde 15 yaş ve üzeri kadınların iş gücüne katılım oranı %46, erkeklerin ise %72’dir (World Bank, 2021a; 2021b). Türkiye’de ise kadınların iş gücüne katılım oranı %32,8’le dünya ortalamasının oldukça altında kalmaktadır. Söz konusu oran erkeklerde %70,3’tür (TÜİK, 2021).

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 146
Sayfa Aralığı: 63-69

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın