COVID-19, İstihdamda Dönüşüm ve Yoksulluk – Bayram Ali Eşiyok


Milyonlarca insanın henüz iş bile bulamadığı ve mutlak yoksulluğa savrulduğu ve pandeminin bu olumsuzlukları daha da derinleştirdiği neoliberal küresel düzende, teknolojik gelişmelerin yarattığı boş zamanları bireyin kendini özgürce gerçekleştirebileceği hoş zamanlara çevirmesi olası gözükmüyor…

Dördüncü Sanayi Devrimi, istihdamın yapısında önemli alt-üst oluşlara neden oluyor. Dijital teknolojilerin öncelediği yeni çalışma biçimleri giderek yaygınlaşıyor. Teknolojinin öncelediği evde çalışma şimdilik hizmetler sektöründe gerçekleşiyor. Üretim sistemi ise insansız fabrikalara doğru ilerliyor…

Kapitalizmin tarihini işgücüne olan bağımlılığın azaltılmasının tarihi olarak okumak da mümkün. Kapitalist rekabet ve üretim sürekli emekten tasarruf sağlayan teknolojilere yöneldikçe, istihdamın yapısı da değişiyor, işsizler ordusuna yeni işsizler ekleniyor. Kapitalizm Schumpetergil anlamda “yaratıcı yıkım-creative destruction” dinamiğine sahip. Schumpeter’in ifadesiyle; “Kapitalizmde sürekli yaratıcı tahrip fırtınası/ eser-perennial gale of creative destruction of capitalism.”1

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 130
Sayfa Aralığı: 26-30

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın