COVID-19 Pandemisi ve Turizm Sektöründe Kadın İş Gücü – Burcu Türkcan


Cinsiyet ayrımcılığı pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de yoğun yaşanan bir olgudur. Üstelik iş gücünün ağırlıklı olarak kadın olduğu bir sektörde!

1. Giriş

Pandemi öncesi dönemin en yoğun tartışma alanlarından biri hiç şüphesiz 4. Sanayi Devrimi’ydi. Bulut bilişim, büyük veri, sanal zeka uygulamaları, karanlık fabrikalar, üretimde yoğun robot kullanımı, teletıp, uzaktan eğitim, online bankacılık, blockchain, temassız teknolojiler gibi birçok konu yoğun şekilde tartışılıyor, bunların bir kısmının yaygınlaşmasının zaman alacağının da altı çiziliyordu. Özellikle eğitim, sağlık, turizm gibi hizmet sektörlerinde bu dönüşümlerin çok daha yavaş olacağı vurgulanıyordu. Öte yandan, 2020 yılının başında kimsenin öngöremediği bir gelişme oldu ve daha sonra COVID-19 olarak adlandırılacak olan SARS-COV2 virüsü kaynaklı bir salgın pandemi haline geldi.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 131
Sayfa Aralığı: 57-61

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın