COVID-19 Pandemisinin Sektörel Kapanma Etkileri: Varsayımsal Çıkarma (Hypothetical Extraction) Yöntemiyle Analiz – Zafer Barış Gül, Selim Çağatay, Celal Taşdoğan, Çağaçan Değer, Şebnem Arık, Hüsnü Can Dural


İlk olarak Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde Aralık 2019’da rapor edilen ve 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen COVID-19 pandemisi, 17 Ocak 2021 itibariyle 93.194.922 vaka ve 2.014.729 ölü sayısıyla şimdiye kadar tarihin şahit olduğu en ağır trajediler arasında yerini almış görünmektedir. Küresel salgının tarihin seyrini değiştirecek ölçüde yaygın sosyolojik, ekonomik, kültürel, siyasi vs. etkileri, hâlihazırda bilimsel mecralarda tartışılmaktadır. Bu bağlamda, ekonomi disiplini özelinde COVID Ekonomisi başlığı altında bir çalışma alanı bile oluşturulmuştur. Küresel salgının ekonomik etkilerini, ekonomi disiplini çerçevesinde en basit ifadeyle, ekonominin arz ve talep yönünü etkileyen negatif şoklar olarak nitelemek mümkündür. Bir taraftan, salgının yayılım hızını azaltmak amacıyla uygulamaya konulan karantina tedbirleri, sokağa çıkma yasaklarıyla bir araya gelme ve sosyal yakınlaşmaya getirilen kısıtlamalar üretimi ciddi anlamda daraltmakta, diğer taraftan bakıldığında arz yönünde meydana gelen daralmalar istihdamı düşürerek işsizlik oranlarını arttırmakta, bu da hanehalkı gelirlerinde meydana gelen azalmayla birlikte talebi önemli ölçüde düşürmektedir. Ayrıca pandemi, ülkeler arası ekonomik faaliyetleri azaltarak dünya ticaretini küçültmektedir. Bunun bir sonucu olarak küresel tedarik zincirlerinin işleyişinde aksamalar meydana gelmekte, dış turizm durma noktasına gelmektedir. 

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 124
Sayfa Aralığı: 29-36

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Akdeniz University · Department of Economics

Selim Çağatay, 1966 Ankara doğumludur. ODTÜ Ekonomi Bölümünde lisans ve yüksek lisans derecesini tamamlamış, Yeni Zelanda-Lincoln Üniversitesi Ekonomi Bölümünden doktora derecesini almıştır. ... Halen Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü, Doç. Dr.

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

Bir cevap yazın