Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Basını – Osman S. Arolat


Ben, öncelikle dünyada ve Türkiye’de gazeteciliğin özellikle ekonomi gazeteciliğinin kısa bir tarihçesine değinip Cumhuriyet döneminde ekonomi basınının gelişmesini ele alıp irdeleyeceğim.

Haberi, gazeteyi ilk duvar resminden başlatanlar vardır. Çünkü o duvar resimlerinde de esas olarak haberin değişmez 5N1K kuralı söz konusudur.

Ama ağırlıklı olan eğilim, 14. yüzyılda Uzak Doğu’dan Akdeniz limanlarına gelen malların elle tutulan listeleriyle ekonomi basınının başladığı düşüncesindedir.

15. yüzyılda büyük keşiflerin ardından Kuzey ve Güney Amerika’dan, Lizbon, Londra ve Anvers limanlarına gelen altın, tütün, kereste, hayvansal ve bitkisel yağların liman hinterlandına duyurulması için el pedallarında newslater’larla başlanır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 147
Sayfa Aralığı: 94-97

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1942 yılında Ankara’da doğan Arolat, ilk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İ.Ü. İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nde yaptı. 1962 yılında amatör olarak Ankara’da Öncü gazetesinde gazeteciliğe başladı. 1965 yılında profesyonel oldu. O günden bu yana gazetecilik mesleğini sürdürüyor.

Bir cevap yazın