Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Ekonomi Politikalarının Yönü ve Devletçilik – Binhan Elif Yılmaz


Devletçiliğin başlıca unsurları, dış rekabete karşı korumacı önlemlerin alınmasından ve devlet öncülüğünde sanayileşmekten oluşuyordu. Türkiye Cumhuriyeti, kurtuluş savaşları sonrasında tam bağımsız bir devlet olarak doğdu. Bu savaşlar işgücü, kamusal kaynaklar ve sermaye üzerinde yıkıcı etkiler yaratmıştı…

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 159
Sayfa Aralığı: 60-64

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü, Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, 2003 yılında aynı Ana Bilim Dalı’nda Yardımcı Doçentliğe atanmış, 2008 yılında Maliye bilim alanında Doçent ünvanını almıştır. Yılmaz, 2014 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde Profesör olarak görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü düzeyde Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sistemi, Devlet Borçları, Kamu Borç Yönetimi ve Uluslararası Borç Krizleri derslerini vermekte olan Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz’ın kamu ekonomisi, vergi sistemi, kayıt dışı ekonomi, borç yönetimi ve borç krizleri alanlarında 20’si kitap ve kitap bölümü olmak üzere 70’i aşkın akademik çalışması, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan bildirileri bulunmakta, TÜBİTAK, BAP destekli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almaktadır.

Bir cevap yazın