Dante’nin Cehennemi – Gülçin Elif Yücel


Dante (1265-1321), İtalya’nın Floransa kentinde doğmuştur. Hukuk ve felsefe eğitimi almıştır. 1285’te Gemma Donati ile evlenir. Bu evlilikten üç erkek, iki (kimi kaynaklara göre bir) kızı olur. İlk aşkı Beatrice’dir. Onu merkeze alan “Yeni Hayat” isimli kitabını 1294’te yazar. Dante’nin zamanında siyasi ve ekonomik iklim, önemli tarihi olaylar ve değişimlerle karakterize edilir. Orta Çağ’ın sonları, ekonomik büyümenin ve İtalyan şehir devletlerinin kültürel merkezler olarak yükseldiği bir dönemdir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 157
Sayfa Aralığı: 107-120

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın