Demokrasinin İktisadi-Politik Analizi: Eleştirel Bir Yaklaşım – Veysel Karagöl


Demos halk, kratos ise yönetim olmak üzere Antik Yunancadan gelen bu iki kelimenin birleşmesiyle oluşan demokrasi kavramı “halk yönetimi” anlamına gelmektedir. Demokratik olsun veya olmasın her yönetim biçiminde halk zaten bir şekilde yönetilmektedir. Peki, demokrasiyi diğer yönetim biçimlerinden farklı kılan şey neydi? Aslında başlangıçta Antik Yunan demokrasisinde dahi birçok aksaklıklar bulunmaktaydı. Kendini yönetme hakkına sahip olan taraf erkeklerdi ve kadınlar ile köleler bunların dışında yer alıyorlardı. Herkes için değil, belirli bir grup için eşitlik söz konusuydu. Ancak zaman içerisinde demokrasi anlayışı evrildi. Bugün ise demokrasilerde hiçbir kişisel özelliğe bakılmaksızın, tüm vatandaşlar siyasi süreçte rol alabilmektedir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 99
Sayfa Aralığı: 33 - 39

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın