Devrimler-Darbeler Sarmalında: Ordu, Maliye Ve Bilim! – Bozkurt Güvenç


İ ngiltere Büyükelçisi Lindsay, 1925 yılında Bakan Chamberlain’a yazdığı bir raporda, Türk Devrimi’ni şöyle tanıtıyor: “Bu bir hükümet darbesi değildir. Gözleri Japon örneğindedir. Yalnız endüstri ve teknolojiyi değil, tepeden tırnağa her şeyi (kültürü) değiştirecekler.” (Şimşir, 1975). Suna Kili de (1981), Laik Cumhuriyeti, “süregiden, bitmemiş bir Kültür Devrimi” olarak yorumlamıştı Küresel sermayenin desteklediği Şeriatçı / Hilafetçi cemaatler ise, bir İslam Devleti kurmak amacıyla karşı devrim yapıyor. Kurulu düzene yapılan darbe başarılı olursa devrim, olmazsa darbe deniyor

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 71
Sayfa Aralığı: 4 - 8

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın