Dijital Dönüşümün Havacılık – Uzay Sektöründeki Yansımaları – Arda Mevlütoğlu


Bilgi ve iletişim teknolojilerinin tetiklediği dijital dönüşüm, havacılık ve uzay sektörünün yapısını tamamen değiştiriyor

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ivmesi giderek artan gelişmelerin etkisiyle dijitalleşme, hayatın her katmanında bir olgu haline gelmiştir. Dijital dönüşümün en önemli başlıklarından biri sayılabilecek imalat sanayiinin dijitalleşmesi kapsamında da nesnelerin interneti (Internet of Things; IoT), yapay zeka, katmanlı imalat, otomasyona dayalı üretim bantları gibi konular öne çıkmaktadır.

Havacılık ve uzay sektörü, ileri teknolojinin en yoğun kullanıldığı sektörlerin başında gelmektedir. Havacılık – uzay sektöründeki her kademedeki üreticinin karşı karşıya olduğu çeşitli baskı unsurları bulunmaktadır. Sivil ve ticari havacılığa yönelik üretim yapan firmalar için bunların başlıcaları arasında yakıt verimliliği, üretim ve bakım maliyetleri; askeri üreticiler için de performans ve lojistik destek sayılabilir. Sivil ve askeri kullanıcıların üreticilerden bu hususlarda talepleri, teknolojinin, rekabetin, operasyon koşullarının değişmesinin sonucu olarak giderek daha da zorlayıcı hale gelmektedir. Başka bir ifadeyle, havacılık – uzay sektöründeki üreticiler, bir yandan piyasa ortamında birbirleriyle rekabet ederken bir yandan da askeri ya da sivil müşterilerin giderek daha da zorlayıcı hale gelen taleplerine yanıt vermek durumundadır.

Dijital dönüşümün havacılık – uzay sektöründe faaliyet gösteren firmalara sağlayabileceği yararlar, kuruluşların bu dönüşümü ne kadar içselleştirdiklerine ve hedefleriyle ne kadar uyumlu bir şekilde yönetebildiklerine bağlıdır. Dijital dönüşüm stratejisinin belirlenmesi için üretilecek ürünlerin seçimi ve niteliklerinin belirlenmesi; tedarik zincirinin kurgulanması, pazar, teknoloji ve ihtiyaç analizi; rekabet analizi ve uygun rekabet stratejilerinin belirlenmesi; üretim ve lojistik destek planlaması gibi başlıkların çalışılması gerekmektedir. Öte yandan ürünlerin geliştirme, test ve üretim süreçlerinde maliyeti ve süreyi kısaltıcı yazılım ve donanım teknolojileri ile hepsinden önemlisi, bu süreçleri yönetebilecek insan kaynağının oluşturulması gerekmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 126
Sayfa Aralığı: 62-66

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın