Dijital Ekonomi Veya Endüstri 4.0 Mı? Tüketicinin Üretici Olarak Emek Gücüne Dönüşmesi Olgusu – F. Mutlu Binark


Günümüzde gitgide daha yoğun olarak enformasyon, veri, ve özellikle büyük veri odaklı üretimin merkeze taşındığı, kapitalist ekonomik yapıda, enformasyon teknolojilerini ve bilişimi odağa alan üretim güçlerinin ve ilişkilerinin nasıl dönüştüğünü irdelemek hiç kuşkusuz gerekli. Enformasyonel ve bilişsel kapitalizmde veri, üretim sürecinde temel üretim girdi ve birikim rejiminin asli unsuru haline gelirken, üstelik bu verilerin de gönüllü bir şekilde kullanıcılar tarafından üretildiğini görüyoruz. Özellikle gündelik yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medya ortamları, bedenimiz üzerinde bioiktidarın üretilmesine ol açan çeşitli sağlık aygıtları, verilerimizi süreki işleyen ve entegre eden veri tabanları ile “veri ikizlerimizi” (Binark ve Altıntaş, 2016) üretmekte ve yeniden üretmekteyiz. Bu derginin özel sayısında da “dijital ekonomi mi veya endüstri 4.0 mı” sorusunu sorarken, özel sayının tartışması kaçınılmaz olarak gayrı maddi emek gücünün üretim rejiminin asli unsurunu oluşturması üzerine büküldü.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 71
Sayfa Aralığı: 16 - 20

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın