Dış Şoklar, Yanlış İktisat Politikaları, Dış Borç Krizleri ve Yeniden Yapılanma: Lübnan ve Sri Lanka Örnekleri – Sübidey Togan


Dış borçta ve kamu borcunda sürdürülebilirliği sağlayabilse, fiyat istikrarını koruyabilse ve kamu maliyesi ile dış ekonomik ilişkilerinde şeffaf olabilseydiler ne Lübnan ne de Sri Lanka dış borçta temerrüde düşmezdi.

COVID-19 sonrasında dış borcunda temerrüde düşen ülkeler arasında Lübnan, Dominik Cumhuriyeti, Surinam, Belize, Zambiya ve Sri Lanka bulunuyor. Önümüzdeki dönemlerde dış borcunda temerrüde düşme ihtimali yüksek olan ülkeler arasında ise Pakistan, Mısır, Tunus, Gana, Kenya ve Arjantin’in adları geçiyor.

Bu yazının, ilk iki bölümünde, son zamanlarda Lübnan ve Sri Lanka’da yaşanan dış borç krizlerini ele alıyor; dış şoklar ile yanlış iktisat politikalarının ülkeleri nasıl dış borç krizlerine sürükleyebileceğini inceliyoruz. Yazının üçüncü bölümünde dış borcunda temerrüde düşen ülkelerin yurt dıı finans piyasalarına kaybettikleri eriimi tekrar sağlayabilmek için uygulamaları gereken yeniden yapılanma (restructuring) süreçleri üzerinde duruyor, yazının son bölümünde ise ülkelerin dış borç krizleriyle karşılaşmamak için uygulamalarında fayda görülen iktisat politikalarına Lübnan ve Sri Lanka örnekleri çerçevesinde değiniyoruz.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 143
Sayfa Aralığı: 95-102

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Sübidey Togan is Professor of Economics and the Director of the Centre for International Economics at Bilkent University. He has received his Ph.D. in Economics from the Johns Hopkins University in Baltimore.

Bir cevap yazın