Dürüst Görünmek için Yalan Söyler misiniz? – Zafer Akın


Eğer insanların doğruyu söylemeleri kendilerine çok büyük bir avantaj sağlayacaksa veya oldukça lehlerine olan bir durum ortaya çıkaracaksa, insanlar dürüst görünmek için yalan söyleyebilirler.

Toplumsallık ve bir arada yaşayabilme yetisi insanların elde edebileceği en yüksek iyidir. Bu birliktelik ve toplumsallık yazılı olmayan kurallar diyebileceğimiz sosyal normlarla sağlanır. Buna ister mahalle baskısı deyin, ister el alem ne der etkisi deyin. Sosyal normlara uyma arzumuz temelde hayatta kalma arzumuzun bir yansımasıdır. Dolayısıyla tüm kararlarımızı, davranışlarımızı ve yaşantımızı derinden etkiler. Dürüstlük de güçlü ve makbul bir sosyal normdur. Buna karşın yalan çok yaygın gözlemlediğimiz bir davranış. Biraz derine insek, yalanın elli tonunu yakalayabiliriz. Ancak burada yalan ve hilenin dört ana motivasyon unsurundan bahsedip sonuncusunun üzerinde durmak istiyorum.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 130
Sayfa Aralığı: 64-69

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın