Dünya Askeri Harcamaları Ve Türkiye – Bayram Ali Eşiyok


Kapitalizmde, metropol ülkeler başta olmak üzere, savaş sanayi ya da yaygın kullanımı ile savunma sanayi birçok sektör üzerinde yarattığı etkiler nedeniyle en temel sanayilerin başında gelmektedir. Bu bağlamda savaş sanayisi, günümüz ekonomilerinde çok uluslu şirketlerin ve devletin faaliyet alanlarından birini oluşturmaktadır. Savaş sanayini diğer sanayilerden ayıran en temel özelliklerinden birisini, talep yapısında gözlemlemek mümkün. Savaş sanayi ürünleri, temel olarak devletler tarafından talep edilmekte ve diğer ürünlere göre daha garantili bir pazar olanağı sunmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 83
Sayfa Aralığı: 90 - 95

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın