Ekonomi Politik Hiç Ölmedi ki… – Ergun Türkcan


Tarih kaotiktir, entelektüel gelişmeler daha da kaotiktir

Kavram ve Derin Geçmiş

İktisadi analizin, iktisadi düşünce tarihi ve uzun dalgaların Büyük Üstadı Joseph Schumpeter, bir daha benzeri yazılamayacak olan ünlü eseri İktisadi Analiz Tarihi’nde1 oldukça uzun bir şekilde, ekonomi politik teriminin ve ona bağlı kavramların doğuşunu, kullanımını anlatıyor.2

Kitabı yayına hazırlayan eşinden öğrendiğimize göre, ölümünden (8 Ocak 1950) önceki 9 yıl bu kitap üzerinde çalışmıştı. Schumpeter’e göre Kıta Avrupası’nda daha önceleri kullanılan bu terimi, 1890’larda A. Marshall İngilizceye sokmuşsa da her yazara göre farklı anlamları vardır. İktisat teorisinin zamanla diğer sosyal bilimlerle bağları geliştikçe yeni iktisat dalları, yeni iktisadi analiz çerçeveleri çıkmış olsa ve bu konunun felsefi yanı, eski Yunandan beri bilinse de devlet ve toplumla olan organik bağı, 19. yüzyılda çok soyut iktisat modelleri yani Walrasgil genel denge teorisi ile mikro-iktisat başlığındaki soyut tüketici-üretici analizleri bir yana, hep mevcut olmuştur.3 Bu nedenle, bu terimin Almanca karşılığı (synonym) bu ilişkiyi açıkça gösteriyor: Staatswissenschaft.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 140
Sayfa Aralığı: 48-64

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1940'ta Muğla'da doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra, 1962'de, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu; askerlik hizmetinden sonra yeni kurulan TÜBİTAK'ta Türkiye'nin ilk Bilim Politikası Ünitesi'ne atandı. Bu alandaki ilk profesyonel araştırıcı olan Türkcan, doktorasını İngiltere'de Sussex Üniversitesi, SPRU'da (Science Policy Research Unit) OECD Fellow olarak hazırladı ve 1972'de Ankara Üniversitesi'nden iktisat doktorasını aldı. 1974'te TÜBİTAK'tan ayrılan Ergun Türkcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda, Ankara Belediyesi'nde çalıştı. Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı ve 1979'da doçent oldu. 1978-1979'da Devlet Planlama Teşkilatı'nda, İktisadi Planlama Dairesi Müşaviri sıfatıyla Dördüncü Plan çalışmalarına katıldı. 1982'de üniversiteden ayrıldı ve çeşitli şirketlerde çalıştıktan sonra 1988'de yeniden üniversiteye döndü. Önce Gazi Üniversitesi'nde, sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde profesör olan Türkcan, 2007'de emekliye ayrıldı. Yazar, 1993'ten 2003'e kadar, kısmi zamanlı, TÜBİTAK Başkanı Bilim Politikası Danışmanı olarak çalıştı; bu arada 2000-2002 arasında kurumun Bilim ve Teknoloji Politikaları Daire Başkanlığı'na vekalet etti. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Science and Technology Policy Studies (STPS) lisans-üstü programında yer alan Bilim ve Teknoloji Tarihi derslerini veren Türkcan'ın bu alanda birçok makale ve tebliğine ek olarak Teknolojinin Ekonomik Politiği başlıklı başka bir kitabı daha vardır.

Bir cevap yazın