Ekonomiden Siyasete Dijital Ekonomide Rekabet – Ussal Şahbaz


Dünyadaki ulus devletlerin kendi egemenlik alanlarıyla büyük teknoloji şirketlerinin egemenlik alanları arasındaki mücadele nasıl şekillenecek, bunu zamanla göreceğiz. Rekabet hukuku açısından gerekli önlemler alınmazsa, bu iş modelleri toplumu olumsuz yönde etkilemeye, kutuplaştırmaya ve dolayısıyla da siyaseti olumsuz yönde etkilemeye devam edecek.

Teknoloji ve inovasyon süreçleriyle ve bu inovasyonları yapan girişimcilerle gerek kamu kurumları gerekse siyaset arasında köprü kurulması, teknolojik dönüşümün ve dijitalleşmenin ilerlemesi için son derece önemli. Teknoloji veya rekabet hukuku gibi konuların da özünde siyaset yer alıyor, çünkü buradaki rekabet hukuku aksaklıklarının veya rekabet hukuku tercihlerinin de doğrudan siyasi sonuçları oluyor. Gerek Avrupa Birliği’nde gerekse Amerika’daki tartışmalara baktığımız zaman rekabet hukukuna, işin tabiatının bir gereği dahilinde, doğrudan siyasi müdahaleler de yapıldığını görüyoruz. Türkiye’deki süreçlerin de bu şekilde değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerekir; rekabet hukuku siyasetten bağımsız düşünülmemelidir. Bilhassa, dijital dünyanın özellikle de haber alma ve ifade hürriyetine değen noktaları siyasi tercihleri doğrudan ilgilendirdiği için siyasetle doğrudan iç içe değerlendirilebilir. Bu yazıda bu kompleks ilişkileri dijital ekonomi ve Türkiye perspektifinden tartışıyoruz.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 126
Sayfa Aralığı: 20-24

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın