Ekonomik Eşitsizlikler ve İktisat Deneyleri – Levent Neyse


Artık laboratuvarlarından çıkabilen ama gerektiğinde tekrar laboratuvara dönebilecek; büyük veri setlerine, resmi devlet kayıtlarına veya yeni dijital yöntemlere başvurabilecek davranışsal iktisatçılar ön plana çıkacak.

Ekonomik eşitsizlikler tüm dünyada hızla artmakta. Üstelik bu artış gelişmekte olan ülkelerle de sınırlı değil. Araştırmalar, artan eşitsizliklerin eğitim, sağlık, suç oranları, kişilerarası ve kurumlara olan güven gibi birçok alandaki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Ayrıca ekonomik eşitsizlik sadece gelir dağılımını değil, belki de daha derin sonuçları olan fırsat eşitsizliklerini de içermekte. Bireylerin eğitim, sağlık, adalet, güvenlik gibi temel ihtiyaçlara ulaşamadığı bir toplumda gelir dağılımındaki eşitsizliğin sonuçları çok daha yıkıcı olacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 128
Sayfa Aralığı: 28-32

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

İstanbul Üniversitesi'nde iktisat lisans ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra İspanya, Granada Üniversitesi'nde doktora yapan Neyse, Halen Almanya'da (Institute for the World Economy) post-doc ve London School of Economics, Social Policy bölümünde ortak araştırmacı (associate researcher) olarak çalışmaktadır. İlgi alanları deneysel ve davranışsal iktisat, sosyal sermaye ve sosyal tercihlerdir

Bir cevap yazın