Ekonomik Karmaşıklık ve Döngüsel Ekonomi: Türkiye İçin Çıkarımlar – Ablelom Abreham Andemariam, Dilara Tekin, Gamze Aytun, Melike Yaren Kayacan, Burcu Türkcan


Türkiye’de 2000’li yıllar itibarıyla ekonomik karmaşıklık düzeyi arttıkça sera gazı emisyonu ve daha özelinde karbondioksit emisyonu değerleri artış göstermektedir.

1. Giriş

Ekonomik Karmaşıklık Teorisi, 2000’li yıllarda Ekonomik Karmaşıklık Endeksi’nin oluşturulması ve düzenli olarak yayınlanmaya başlamasıyla birlikte ekonomi literatüründe ampirik analizlerle gelişimini hızlandırmıştır. Yapılan öncü analizler, ülkelerin ekonomik karmaşıklık düzeylerinin, gelir dağılımı ve büyümeleri üzerinde önemli etkilerinin olduğunu ortaya koymuştur. Ardından gelen çalışmalar, ekonomik karmaşıklık ile farklı kalkınma unsurlarının ilişkilerini tespit etmeye yönelmiştir. Bu makalede, ekonomik karmaşıklık ile döngüsel ekonomi perspektifinden çevresel bozulma arasındaki ilişkilere Türkiye’de 2000’li yıllar için değinilmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 129
Sayfa Aralığı: 65-71

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın