Endonezya’nın Kısa Süren Milli Otomobil Macerası – Murat Çokgezen


Endonezya Güneydoğu Asya’da, Hint Okyanusu ile Pasifik Okyanusu arasında 13 binden fazla ada üzerinde yer alan bir ülkedir. 1,9 milyon kilometrekare (Türkiye’nin yaklaşık 2,5 katı) yüzölçümüne sahip olan bu adalar ülkesinde, onlarca farklı etnik kökenden gelen, 300’den fazla farklı dil ve diyalekt konuşan, çoğunluğu (%87,2) İslam dinine mensup yaklaşık 260 milyon kişi yaşamaktadır. 1 Zengin doğal kaynaklara sahip bir ülke olan Endonezya 1830 yılından II. Dünya Savaşı sonuna kadar bir Hollanda sömürgesiydi. Savaşın bitmesiyle bağımsızlığını ilan eden ülke hala siyasal çalkantıların sürdüğü Güneydoğu Asya’nın en fakir ülkelerinden biriydi. Bağımsızlıktan sonra ülkenin yönetimine Hollanda’ya karşı yürütülen özgürlük hareketinin lideri, Sukarno getirildi. Bir yandan milli birliği tesis etmeye çalışırken, diğer yandan Endonezyalıların ekonomik koşullarını iyileştirme çabaları bekleneni vermeyince Sukarno 1965 yılında bir askeri darbe ile devrildi ve yerine General Suharto geçti. Suharto’nun iktidarda olduğu 30 yıl boyunca, Endonezya özlediği politik ve ekonomik istikrarı yakaladı.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 108
Sayfa Aralığı: 41 - 51

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1966’da İstanbul’da doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 1996’da Marmara Üniversitesi’nden doktorasını aldı. Hâlen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışmaları iktisadın girişimcilik, rekabet ve eğitim gibi alanlarında yoğunlaşan Murat Çokgezen’in daha önce Liberte Yayınları’ndan yayınlanmış popüler yazılarını topladığı Homoekonomikus isimli bir kitabı bulunmaktadır. Popüler alandaki çalışmlarına ek olarak, çeşitli akademik dergilerde ve kitaplarda yayınlanmış çalışmaları da mevcuttur.

Bir cevap yazın