Enflasyon Hedeflemesi Türkiye Uygulaması – Ömer Faruk Çolak, Atilla Gökçe


Enflasyon makroekonomi kitaplarında “ortalama fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlar” olarak tanımlanır. Laidler ve Parkin (1975) enflasyonu “sürekli yükselen fiyatlar dönemi ya da paranın değerinin sürekli düşmesi olarak açıklamaktadır (Laidler ve Parkin, 1975: 741). Bundan dolayı enflasyon yaşam maliyetinin sürekli artması olarak da tanımlanmaktadır (Siklos, 2000: 1). Aslında kullanılan enflasyon tanımlaması, enflasyonun kaynağını da belirtir. Örneğin M. Friedman, enflasyon “her durumda ve her zaman parasal bir olgudur” tanımlamasıyla enflasyonun kaynağının parasal genişleme olduğu görüşündedir. Daha geniş bir tanımlama için Bronfenbrenner ve Holtzman şöyle der: “Enflasyon mal, faktör ve varlık piyasasından talep ya da arz yönlü veya birlikte, karma enflasyon (mixedinflation) olabilir” (Bronfenbrenner ve Holtzman, 1963: 594-595). Bronfenbrenner ve Holtzman’ın bir başka tanımlaması da şöyledir: “Enflasyon fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi, para biriminin aşınmasıdır” (Bronfenbrenner ve Holtzman 1963:597).

AÇIK ERİŞİM İÇİN TIKLAYINIZ.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 127
Sayfa Aralığı: 62-76

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1962 yılında Elazığ’da doğdu. 1977 yılında Sivas Lisesi’nden mezun oldu. 1981 yılında Ankara İ.T.İ.A’dan lisans, 1992 yılında Gazi Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. 2003 yılında Profesör oldu. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekanlık (2003-2005), Gazi Üniversitesi’nde Genel Sekreterlik (2006-2008) yaptı. 2009 yılında üniversiteden ayrıldı. Özel sektörde danışmanlık yapmaya başladı. 2006 yılında TİSK Akademi Dergisi’nin kurucu editörü oldu, derginin 2017 yılında kapanmasına kadar editörlüğünü yaptı. 2010 yılında İktisat ve Toplum, 2018 yılında EfilJournal dergilerini çıkarmaya başladı ve halen her iki derginin editörlüğünü yapıyor. Dünya Gazetesi’nde 2009 yılından bu yana her hafta düzenli yazıyor. Halen Hacettepe Üniversitesi ve TOBB - Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans dersi veriyor. Başlıca çalışma alanları, para teorisi ve politikası, finansal piyasalar ile işgücü piyasalarıdır. Son yayınlanan kitabı “Ekonomide Masallar Gerçekler”.

Bir cevap yazın