Erken Cumhuriyet Döneminde Denizcilik – Osman S. Arolat


İktisat tarihi ve gemicilik üzerine çalışmaları olan İktisat Tarihçisi Murat Koraltürk, Erken Cumhuriyet Döneminde Denizcilik Sektörünün Ekonomi Politiği kitabında, ”Erken Cumhuriyet” dönemini 1920’lerin başları ile 1940’ların sonları olarak niteliyor. Koraltürk, kitabın önsözünde devletin Erken Cumhuriyet’ten kastını şöyle açıklıyor; “1920’lerin başlarından 1940’ların sonlarına uzanan Erken Cumhuriyet Dönemi’nde bir birikim modeli olarak milli iktisat anlayışının birçok sektör üzerinde ve Türkiye ekonomisi genelinde etkisi olduğu gibi, denizcilik sektörünü de biçimlendirdiği anlaşılmaktadır. Alınan kararlar ve yapılan kurumsal düzenlemeler, yani bu dönemde egemen olan denizcilik sektörüne ilişkin ekonomi-politik, sonraki dönemlerde ve hatta bugün dahi denizcilik sektörü üzerinde etkili olur. Başka bir deyişle denizcilik sektörünün dünü ve bugününü anlamak; yarınına dair düşünce ve görüşler üretmek için Erken Cumhuriyet Dönemi’nde denizcilik sektörünün ekonomi politiğini incelemek önem taşır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 119
Sayfa Aralığı: 74 - 77

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1942 yılında Ankara’da doğan Arolat, ilk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İ.Ü. İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nde yaptı. 1962 yılında amatör olarak Ankara’da Öncü gazetesinde gazeteciliğe başladı. 1965 yılında profesyonel oldu. O günden bu yana gazetecilik mesleğini sürdürüyor.

Bir cevap yazın