Erken Sanayisizleşme Ve Bir Kalkınma Stratejisi Tasarımının Ana Çizgileri – Bayram Ali Eşiyok


Dünya ekonomisinde meydana gelen gelişmeler ve ard arda yaşanan teknolojik devrimler sonucunda, gelişmiş (metropol) ülkelerde imalat sanayinin katma değer payı 1970’li yıllarda zirve yaptıktan sonra, izleyen yıllarda düşmeye başlamış, hizmet sektörü öne çıkmaya başlamıştır. Sanayileşmiş/olgun ekonomiler için geçerli olan bu gelişme, Türkiye gibi henüz yarı-sanayileşmiş, sanayileşmede derinleşme sağlayamamış ülkeler söz konusu olduğunda olumsuz bir gelişme olarak yorumlanmalıdır. Başka bir anlatımla, Türkiye gibi olgun ekonomi aşamasına geçememiş bir ekonomide, imalat sanayi katma değer payının aşınan payı ve hizmetler sektörünün artan ağırlığı, Türkiye’nin “premature-deindustrialization/erken sanayisizleşme” olgusu ile karşı karşıya kaldığını göstermektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 92
Sayfa Aralığı: 100 - 105

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın