Eşit ve Kapsayıcı Bir Dünya için “Mor Ekonomi” – Ayşe Kaşıkırık


“İnsanlığın yarısı tüm insan haklarından ve fırsatlarından geri bırakıldığı sürece insani potansiyelin tümüne ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılamaz.”

– Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi

 

2030 yılına kadar dünyanın gündeminde “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” yer alıyor. Dünyanın daha eşit, adil, özgür ve kapsayıcı olması için evrensel bir kılavuz niteliğinde olan ve 17 Küresel Amaç’tan oluşan “2030 Gündemi”nin temelinde “kimseyi geride bırakmama” yaklaşımı bulunuyor. Bir diğer ifadeyle, sürdürülebilir kalkınmaya giden yol ülkeler içindeki ve arasındaki eşitsizliklerin azaltılmasından, herkes için adalete erişimin sağlanmasından, barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis edilmesinden, ekosistemin korunmasından, açlığın bitirilmesinden, tüm kadınlar ile kız çocuklarının hayatın her alanında güçlendirilmesinden, yoksulluğun tüm biçimlerinin her yerde sona erdirilmesinden, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar inşa edilmesinden, herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesinden, kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimin sunulmasından geçiyor (Şekil 1).

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 146
Sayfa Aralığı: 103-107

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın