Eşitlikçi Liberalizm Üzerine Düşünceler – Ercan Eren


Vatandaşlık gelirinin 1949 yılında Meade tarafından altının çizilmesi çok önemlidir; bu yönde Rawls’da doğrudan ifade olmamakla birlikte, vatandaşlık geliri, onun modeline çok uygundur.

Son iki yüzyıllık dünya tarihinde özgürlük ve eşitlik tartışmalarının belirleyici bir rolü olduğunu söylersek zannediyorum hata yapmayız. Liberalizm ve sosyalizm düşüncesinin arkasında yatan şey, özgürlük ve eşitlik sorunsalından başkası değildir. Yapılan bütün tartışmalar, 1950’li yılların başlangıcına kadar iktisat biliminde de başat konumdadır. 1950 sonrasının Soğuk Savaş iklimi, iktisatta formalist devrime neden olmuş ardından iktisadı “teknik” bir bilim, “matematik bilimi” haline getirmiştir. Karşılıklı olarak ortaya konulan görüşler, yapay bir şekilde iktisat dışı alanlara, özellikle siyaset felsefesine kaymıştır. Son on yıldır, iktisadın formel bilim yapısından fazla ayrılmadan yeni söylemlerin ortaya çıkışındaki artış dikkat çekicidir; homo morals, Kantçı optimizasyon, ahlak iktisadı, adalet oyunları (oyun teorisi), müşterekler trajedisi, kamu malları oyunu, aktif laissez faire, aşağıdan yukarı (bottom up) politika, kompütasyonel sosyal bilimler, vb.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 130
Sayfa Aralığı: 117-128

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Ercan Eren 1957 yılında Denizli'de doğdu. 1978 yılında istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1980-1993 yılları arasında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ercan Eren, İktisatta Yöntem, Piyasa-Özgürlük ve Eşitlik, Makro İktisat, Mikro İktisat ve Türkiye'de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları (ortak çalışma) adlarında yayınlanmış beş kitaba sahiptir. Ercan Eren'in iktisatta yöntem, iktisat eğilimi, iktisadi düşünce tarih, piyasa ve etkinlik sorunları, geçiş ekonomileri, makro iktisat, siyaset ekonomisi alanlarında yoğunlaşan yüzden fazla makalesi yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın