Finansal Okuryazarlık Notları: Tasarrufları Nasıl Değerlendiriyoruz? – Devrim Dumludağ


Finansal okuryazarlık eğitimlerinde üniversite öğrencilerinin çok azının tasarruf edebildiğini ve tasarruf edenlerin de tasarrufunu TL veya döviz/altın şeklinde tuttuğunu gözlemleme şansım oldu.

Giriş

İktisat ve Toplum Dergisi’nin geçtiğimiz sayılarında, Eudaimonia köşesinde finansal okuryazarlık konusuna değinmiştik. Finansal okuryazarlığın ne anlama geldiğini ve nasıl ölçüldüğünü tartıştıktan sonra dünya sıralamasını ve Türkiye’nin bu sıralamadaki konumunu değerlendirmiştik. Bir sonraki yazıda da ülkemizde finansal okuryazarlık seviyesinin düşük olmasının nedenlerini tartışarak gençlerin finansal okuryazarlık düzeyine yönelik bir analiz gerçekleştirmiştik. Buradaki ana fikir gençlerin kısıtlı bütçelerini yönetmekte zorlandıkları, pek çoğunun tasarruf edemediği, tasarruf edebilenlerin de pek çok finansal ürünü tanımadığı yönünde idi. Bu yazıda ise tasarruf konusunu biraz daha açmak istiyorum.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 140
Sayfa Aralığı: 90-96

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Devrim Dumludağ, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı.Yazdığı doktora tezi Osmanlı Bankası Müzesinin düzenlediği Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırma Yarışması’nda mansiyon ödülü aldı. 2008 yılında Hollanda’da University of Groningen’de ekonomi bölümünde post-doc, 2009 yılında Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunan Devrim Dumludağ 2012-2014 yılları arasında Maastricht Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Devrim Dumludağ halen Maastricht Üniversitesi ve Rotterdam Erasmus Üniversiteleri ile işbirliği halinde tüketim, mutlak gelir, nispi gelir ve yaşam memnuniyeti konularında projeler yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası literatürde mutluluk, doğrudan yabancı yatırımlar ve kurumlar üzerine çeşitli makaleleri yayınlanan Devrim Dumludağ, halen Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın