Gaia: Ekoloji Ve İktisat – Erdem Seçilmiş


Ekolojik dönüşüm, ekonomik ve sosyal yansımaları olan karmaşık bir olgudur. Ekolojik iktisat, bu olgunun iktisadi boyutuna odaklanarak ekosistem ile ekonominin eşanlı evrimini incelemektedir (Ayyıldız, 2013). Özellikle, İkinci Dünya Savaşı sonrasında nüfus artış hızının yükselmesi ile bütünleşik olarak ekolojik problemlerin artması, kalkınmanın salt iktisadi araçlarla gerçekleştirilemeyeceğini işaret ederek iktisatçıların doğaya ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmiştir (Ropke, 2004). 1990 sonrasında oldukça popülerleşen ekolojik iktisat, genç bir disiplin olmasına rağmen öne çıkan bir ana akım dışı okul olarak dikkat çekmektedir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 80
Sayfa Aralığı: 23 - 31

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın