Geleneksel Toplum Aşamasında Bir İl Hakkari’de Bir Ekonomik Gezinti – Kenan Mortan


MÖ. 7000’li yıllarda tarihlenen Geverok kaya resimlerinin bölgenin en eski tarihinin canlı şahitleri olduğu Hakkari’de, Urartular ve Asurlar’dan başlayarak “zengin bir siyasal geçmiş ve o oranda zengin bir dinsel yapı yeşertir. Bu zenginlik unutulmamalı ki Önasya dünyasının en büyük hidrolik uygarlığı olarak anılan ve tarıma hayat veren Urartu sulama kanallarının sadece 150 km güneyinde yeralmaktadır. Önce Zerdüşt inancı, sonra Nasturilik, yer yer Gregoryenlik, Keldanilik ve Yahudilik, bu bölgede 20. yy. başlarına dek yaşar. O kadar ki, katolik olan Keldani’lerin patriklik merkezi 1662-1918 arasında Hakkari’nin Koçanis köyü (yeni adıyla Konak) olur. 19. yy.’a dek Hakkari nufusunun %50 si Nasturi’lerden oluşur. İslamiyet bölgeye, 10. yy. başlarında girer.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 37
Sayfa Aralığı: 53 - 59

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Kenan Mortan (d. 1951, İzmir), Türk ekonomist, yazar, öğretim üyesi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Mortan, lisans eğitimi sonrası aynı fakültede Prof. Gülten Kazgan yönetiminde doktora çalışması yaptı. 1983 yılında doçent, 1983 yılında profesör oldu. Kenan Mortan, 1983-1991 yılları arasında Konrad Adenaur Vakfı adına, küçük ve orta ölçekli işletmeler için, 40 ilde 500'ün üzerinde seminer verdi. Burs kazanarak ABD’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde konuk öğretim üyesi olarak, bölgesel planlama konusunda çalıştı. Halen Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyeliği ve Dünya gazetesinde yazarlık yapan Prof. Dr. Kenan Mortan, NTV’de ekonomi konusunda yorumlarda bulunmaktadır. Mortan'ın yayımlanmış kitapları bulunmakta olup, polit - ekonomi konusunda yetkin bir isim olarak kabul edilmektedir.

Bir cevap yazın