Gelişmekte Olan Ülkeler ve İktisadi Liberalizm – Sübidey Togan


Adam Smith 1776 yılında yayınlanmış olan Milletlerin Zenginliği (The Wealth of Nations) kitabında herkesin ekonomik yaşamda sadece ‘kendi çıkarını’ (self interest) düşündüğünü ve kendi yaşam düzeyini iyileştirmeye çalıştığını kabul etmektedir. Diğer bir ifade ile tüketici faydasını, üretici ise kârını, mümkün olan en üst düzeye çıkarmaya çalışmaktadır. Adam Smith’e göre herkes bu şekilde davranırken görünmez bir el (invisible hand) harekete geçer ve toplumun üretimini ve toplam gelirini maksimize eder.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 157
Sayfa Aralığı: 51-65

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Sübidey Togan is Professor of Economics and the Director of the Centre for International Economics at Bilkent University. He has received his Ph.D. in Economics from the Johns Hopkins University in Baltimore.

Bir cevap yazın