Genciz, Eğitimliyiz, Ve İşsiziz – Değer Eryar


Her ne kadar Avrupa’daki krizin vehameti kamu borç stoklarının bazı ülkeler için sürdürülemez hale gelmesi ya da kemer sıkma politikalarının da etkisiyle küçülmekte olan milli gelir düzeyleri üzerinden takip edilse de, özellikle Yunanistan ve İspanya gibi krizi en yoğun yaşayan ülkelerde 15-24 yaşları arasındaki her iki gençten birinin işsiz olması, krizin toplumsal düzeydeki şiddetine dair en açık verilerden birini oluşturmaktadır. ILO’nun son tahminlerine göre (ILO, 2012) aynı oran tüm ülkeler için yaklaşık yüzde 12.6’lık bir düzeyde olmasına rağmen küresel krizden en çok etkilenen gelişmiş ülkelerde (ABD ve Avrupa Birliği) bu oran tarihin en hızlı yükselişlerinden biriyle ortalama yüzde 18’e ulaşmıştır. Özellikle 2008 sonrasında dünya ekonomisinin en gelişmiş bölgelerinde genç işsizlerin sayısında yüzde 25’lik bir artış olmuştur.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 27
Sayfa Aralığı: 25 - 29

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Dr. Değer Eryar lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladıktan sonra, doktora derecesini yine aynı alanda University of Massachusetts Amherst'ten 2009 yılında almıştır. Doktora tezinde küresel finansallaşmanın Türkiye'deki reel yatırımları ve makroekonomik politikaları nasıl etkilediğini incelemiştir. Dr. Eryar'ın son dönemdeki ilgi alanlarını işgücü piyasaları, finansal krizler ve AB'nin ekonomi politikaları oluşturmaktadır. Dr. Eryar aynı zamanda okulumuzdaki Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (EKOAB)yönetim kurulunda yer almaktadır.

Bir cevap yazın