“Genel Teori̇ni̇n” Xıı. Bölümü Işığında Beli̇rsi̇zli̇k, Bekleyi̇şler Ve “Animal Spirits” – Hasan Ersel


Keynes’in General Theory of Employment, Interest and Money adlı kitabının V. ve XII. Bölümlerinde, iktisatta belirsizliğin rolü ve bekleyişler konusundaki düşüncelerini açık bir biçimde ortaya koymuştu, Keynes (1936 [1964], s. 46-51 ve s. 147-164). Keynes’in burada önemli katkısı kısa ve uzun dönemli bekleyişler ayrımını yapması ve bunların oluşturulmasının önemli farklılıklar içerdiğinin altını çizmesidir. Ona göre kısa dönem ile uzun dönem arasındaki fark, zaman boyutunda değil karşılaşılan belirsizliklerin büyüklüğündedir. Keynes’in anlayışına göre belirsizliklerin yoğun olduğu ve iktisadi kararlar üzerinde önemli etkisi büyük durum uzun dönemi, bunun tersi ise kısa dönemi ifade eder. Bu nedenle de aynı takvim süresi bir ekonomide uzun dönemi ifade ederken bir başkasında kısa dönem anlamına gelir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 74
Sayfa Aralığı: 38 - 42

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Hasan Ersel 1971’de iktisat dalında doktorasını aldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, 1983 yılına kadar öğretim üyesi olarak çalıştı. Daha sonra, sırasıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nda Baş İktisatçı, T.C. Merkez Bankası’nda Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Müdürü ve daha sonra Başkan Yardımcısı, Yapı Kredi’de Genel Müdür Başyardımcısı ve daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Hasan Ersel’in iktisat, siyaset bilimi ve matematik alanlarında çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır.

Bir cevap yazın