Genel Teori: 75 Yıl Sonra Yeniden Ve İnadına… – Erinç Yeldan


John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (İstihdam, Para ve Faizin Genel Teorisi) ya da kısa adıyla Genel Teori başlıklı eserini 1936 yılında yayımladı. Genel Teori, 1929-30 büyük buhranından (öncesi ve sonrasıyla) elde edilen derslere dayalı çığır açan bir eser olarak anılageldi. Talep ayarlamasına dayalı Keynesgil iktisat anlayışı aynı zamanda modern makroekonominin de temellerini atmış oluyordu.Üstünden yetmiş beş yıl geç-miş… Ama Genel Teori hala belki de ilk günlerdeki kadar inatçı ve gerçekçi olarak bir pazar ekonomisinde makro ekonomik genel dengenin kendi kendine tam istihdam koşulunu sağlayamayabileceği savını haykırmaya devam ediyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 5
Sayfa Aralığı: 20 - 26

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Bir cevap yazın