Georg Simmel; Yeniden Hatırlanan Sosyolog – Mustafa Pirili


Her toplum kendisini ve içinde yaşadığı dünyayı anlamak ister. Bununla birlikte toplumların yaşamındaki bazı dönemlerde bu açıklama ve anlama ihtiyacı daha da önem kazanır. Bunun nedeni bir yandan böyle dönemleri aşmak açısından açıklama ve belki de daha çok anlamanın pratik bir değeri olmasıdır. Diğer yandan da kriz dönemleri toplumlar için yanlış anlamaların, mistik yaklaşımların ve spiritüalist eğilimlerin de yoğunlaştığı bir dönemdir. Böyle dönemlerde yeni kuramsal arayışlar,genellikle eldeki kuramsal olanakların çözüm getirmediği veya yeterince açıklayıcı olmadığının da belirtisidir. Örneğin günümüzde etik üzerine bunca yoğun çalışma toplumun etik olarak sorunlu olduğunun yanı sıra eldeki kuramsal donanımın da yetersizliğini ifade etmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 45
Sayfa Aralığı: 59 - 69

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın