Gereksinim – Talep Ayrımı Ve Arz Şokları Üzerinden Konut Piyasası Dinamikleri – Feridun Tur


Türkiye’nin büyüme resmine baktığımızda inşaat sektörünün tartışılmaz ağırlığı hemen göze çarpar. Sektöre dair gelişmeleri hayatımızın her alanında görmek de neredeyse kaçamadığımız bir hâl aldı bile. 2008 Küresel Krizi’nden sonra hem faizlerdeki gerilemenin hem kredi şartlarındaki iyileşmenin, inşaat sektörünün yükselişi ile birbirini besleyen bir döngü yaratarak konut talebini arttırdığını gördük. Türkiye gibi uzun yıllar enflasyonist ortamda yaşamış bir ülkede konut alımının yatırım ve güvence amaçlı bir motivasyonu olduğu da kesin. Dolayısıyla Türkiye’deki konut talebini rasyonalize etmek çetrefilleşirken, konut sektöründeki risklerin takip edilme ihtiyacı da artıyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 87
Sayfa Aralığı: 81 - 89

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın