Gıda Enflasyonu ve Maliye Politikası – Kürşat Pehlivan


Giriş

Satın alma gücünü düşürmesi, beklenti ve fiyatlama davranışlarını bozması, gelir dağılımında adaletsizliğe yol açması, nakit tutma ve borçlanma maliyetini arttırması vb. nedenlerle enflasyon, mevcut olduğu ekonomilerde öncelikle çözülmesi gereken problemlerden biridir. Bu durumun farkında olan ekonomilerde iktisat yazınının enflasyonla mücadele için önerdiği politikalar uygulanmış ve hedeflenen seviyelere ulaşılmıştır. Enflasyon problemini yaşayan Arjantin, Venezuela gibi krizlerin mevcut olduğu ülkelerin yanı sıra Türkiye de uzun yıllardır hedeflediği seviyelere ulaşamamıştır.

Türkiye’deki mevcut enflasyonun dinamikleri incelendiğinde, ithalata bağımlı üretim yapısı nedeniyle döviz kurlarındaki yükselişin üretim maliyetlerini arttırması şeklinde ortaya çıkan maliyet kaynaklı bir enflasyon yaşandığı görülmektedir. Fiyat hareketleri gelişmeleri kapsamında açıklanan gıda enflasyonu ise yine daha çok maliyet kaynaklı oluşan, toplumun direkt ve en derinden hissettiği enflasyon kalemidir. Bu nedenle gıda enflasyonu ayrıca ele alınması gereken bir konudur.

Bu kapsamda makalemizde öncelikle Türkiye’deki enflasyon görünümü ele alacağız. Daha sonra yaşanan gıda enflasyonunun temellerini inceleyip önerilen ve uygulanan mevcut politikaları değerlendireceğiz. Son olarak kendi politika önerilerimize yer vereceğiz.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 142
Sayfa Aralığı: 76-80

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın