Haber Merkezlerinin Yeni Medya İle Dönüşümüne “Emek” Verenler – Recep Ünal


Haber merkezinde çalışan arşiv sorumlularının en fazla emek harcadığı aşama, haber kameramanlarının çektiği ya da haber ajanslarından alınan görüntülerin “90’lık” dediğimiz Betacam kasetlere aktarılması ve aktarılan görüntülerin neler olduğuna ilişkin içerik çözümlemesi (deşifre, timecode alma) gibi işlemlerdi. Arşivciler hangi arşiv kasetinde hangi görüntü bulunduğu bilgisini bilgisayara işlerlerdi. 10-15 sayfalık yıl sonu toparlamasına ilişkin metnin bazen her cümlesine ayrı bir görüntü gerekiyor, arşiv taraması sonucunda her bir görüntü ayrı bir bantta olabiliyor, dolayısıyla haber prodüktörleri onlarca bandı yüklenerek kurgu setine taşımak zorunda kalıyordu. Ama daha bitmedi… Kasetler, okuyucu cihaza takılır, ihtiyaç duyulan görüntüye ait timecode ayarlanır, kurgu setine aktarılır, tüm görüntüler yüklendikten ve aradan saatler geçtikten sonra kurguya başlanabilirdi.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 71
Sayfa Aralığı: 40 - 48

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın