Hakkımızda

Az okuyan, bundan dolayı da yayın sayısının da düşük olduğu bir ülkede neden bir dergi çıkarıyoruz? Üstelik içinde borsada nasıl kazanç elde edileceği anlatılmadığı, iktidara ya da muhalefete, holdinglere hatta bir sivil toplum örgütüne dayanmadan bir dergi çıkarma cesaretini nereden buluyoruz? Belki de içinizden bu ülkede hala şövalyeler varmış diyorsunuz. Haklısınız, bu dergiyi çıkarmaya karar verenler şövalye ruhunu içlerinde taşıyorlar ve bu ruhu yaşama geçirme hırsı ve yürekliliğine sahipler.

Derginin kimliği ne olmalı diye kendi aramızda tartışırken, hepimizdeki ortak dilek, gerektiğinde yerleşik iktisat teorisine kuşkuyla bakılan bir dergi olması gerekliliği oldu. Bu şekilde kimliğimizin ilk özelliği de belirginleşti. İkinci kuralı olarak, ince eleyip sık dokuyan bir titizlik, eleştirel bakış, iddiaları veri ve gözlemle desteklemek gibi akademik kaygıları hep önde tutalım; ancak akademik yazıların kuruluğu ve zor anlaşılırlığı bu dergide olmasın dedik. Bunun üzerinde de çok durduk. Çünkü iktisat lisans eğitimi almış olanların bile bir iktisadi gelişmeyi analiz ederken ancak birkaç cümle kurabildikleri bir ortamda yazıları teknik jargona boğup okuyucuları yabancılaştırmayalım istiyoruz. İktisat ve Toplum dergisinde tutturmaya çalıştığımız çok teknik olmayan, samimi üslup ile bu sorunun aşıldığı konusunda bizimle aynı görüşte olacağınızı umuyoruz.

Dergiyi çıkarırken bir başka ilkemiz de, disiplinlerarası bakış açılarını özendiren bir tutum izlemek oldu. Böylece, değişik sorunlara sadece baskın neoklasik teorinin kimi zaman çok dar açılı olabilen çerçevesinden bakma gereğinden kurtulabileceğimizi düşündük. Gerçekten de bu dar bakış açısının yaşadığımız kimi olayları, krizleri analiz etmemizi güçleştirdiği, hatta bazen çözüm üretmemizi geciktirip, engellediği kanısındayız.

İktisada merak duyan herkesin, ayda bir defa yayınlayacağımız, bazı yazarlarımızın köşe sahibi olarak sürekli yazacağı dergimizi okuyarak ve abone olarak destek vermesini bekliyoruz. Çünkü İKTİSAT ve TOPLUM DERGİSİ ancak bu şekilde yaşayabilir.

Bu ilkeler ve dilekler çerçevesinde siz değerli dostlarımızdan gelecek her türlü katkıya açığız. Sizlerle birlikte büyüyecek olan dergimizin, iktisat alanına olduğa kadar bilim ve kültür hayatımıza da önemli bir ışık tutacağı kanaatindeyiz.Yayımlanma sürecinde derginin danışma ve yayın kurulunda yer alan akademisyenler, en az Efil Yayınevi’ndeki ekibimiz ve benim kadar heyecan duydular, katkı verdiler. Yani dergimiz keyifli bir heyecan ve şevkle üretilmiş bir ortak ürün olarak ortaya çıktı.
Bu keyfi okuyucularımızla da paylaşmak en büyük dileğimiz.

Dağıtım ağımızı genişleterek Türkiye’nin her noktasına erişebilmek için çalışmaktayız.

 • Alpay Filiztekin (Özyeğin Üniversitesi)
 • Asaf Savaş Akat (Bilgi Üniversitesi)
 • Burhan Şenatalar (Bilgi Üniversitesi)
 • Celal Naci Küçüker (Pamukkale Üniversitesi)
 • Dani Rodrik (Princeton Üniversitesi)
 • Ercan Eren (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Erdal Atabek
 • Ergun Türkcan
 • Erinç Yeldan (Bilkent Üniversitesi)
 • Ersin Kalaycıoğlu (Sabancı Üniversitesi)
 • Fatih Özatay (TOBB ETU)
 • Fatma Doğruel (Marmara Üniversitesi)
 • Fikret Şenses (ODTÜ)
 • Francesco Boldizzoni (University of Helsinki)
 • Hasan Ersel (Mimar Sinan Üniversitesi)
 • Hasan Kazdağlı (Hacettepe Üniversitesi)
 • İlhan Tekeli (ODTÜ)
 • Kenan Mortan (Mimar Sinan Üniversitesi)
 • Meghnad Desai (London School of Economics)
 • Murat Çokgezen (Marmara Üniversitesi)
 • Mustafa Pirili
 • Nazım Kadri Ekinci (Harran Üniversitesi)
 • Oğuz Esen (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Oktar Türel (ODTÜ)
 • Osman Aydoğuş (Ege Üniversitesi)
 • Örsan Öymen (Işık Üniversitesi)
 • Rauf Gönenç (OECD)
 • Refet Gürkaynak (Bilkent Üniversitesi)
 • Refik Erzan (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Sadi Uzunoğlu (Trakya Üniversitesi)
 • Selçuk Candansayar (Gazi Üniversitesi)
 • Serdar Sayan (TOBB ETU)
 • Seyfettin Gürsel (BETAM)
 • Sinan Sönmez (Atılım Üniversitesi)
 • Suut Doğruel (Marmara Üniversitesi)
 • Sübidey Togan( Bilkent Üniveristesi)
 • Şevket Pamuk (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Şiir Yılmaz (Gazi Üniversitesi)
 • Taner Berksoy (Piri Reis Üniversitesi)
 • Timur Han Gür (Hacettepe Üniversitesi)
 • Timur Kuran (Duke Üniversitesi)
 • Uğur Eser (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Yılmaz Akyüz (Cenevre South Centre)
 • Ziya Öniş (Koç Üniversitesi)
 • Ömer Faruk Çolak
 • Fethiye Çolak
 • Serenay Dıraz
 • Taner Çelik
 • Burak Aras
 • Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şirketi Adına; Fethiye Çolak

Yayın Kurulu

 • Ahmet Faruk Aysan (İstanbul Şehir Üniversitesi)
 • Alpay Hekimler (Namık Kemal Üniversitesi)
 • Alper Duman (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Anıl Aba (Kadir Has Üniversitesi)
 • Ayça Ebru Giritligil (Bilgi Üniversitesi)
 • Ayça Tekin Koru (TED Üniversitesi)
 • Aykut Kibritçioğlu (Türk-Alman Üniversitesi)
 • Aykut Lenger (Ege Üniversitesi)
 • Betül Yüce Dural (Anadolu Üniversitesi)
 • Bilal Bağış (Bingöl Üniversitesi)
 • Bora Süslü (Muğla Üniversitesi)
 • Boris Kagarlitski (Institute for Globalisation Studies and Social Movements)
 • Burak Saltoğlu (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Coşkun Küçüközmen (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Değer Eryar (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Ege Yazgan (Bilgi Üniversitesi)
 • Elif Karaçimen (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
 • Ensar Yeşilyurt (Pamukkale Üniversitesi)
 • Ensar Yılmaz (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Erol Kutlu (Anadolu Üniversitesi)
 • Esma Gaygısız (ODTÜ)
 • Feride Doğaner Gönel (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Funda Barbaros (Ege Üniversitesi)
 • Hakan Ercan (ODTÜ)
 • Hakan Kışlal (Saint Leo Üniversitesi)
 • Hakan Mıhcı (Hacettepe Üniversitesi)
 • Hakan Özyıldız
 • Hakan Uslu (Adıyaman Üniversitesi)
 • Hakan Yetkiner (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Hale Balseven (Akdeniz Üniversitesi)
 • Haluk Levent (Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi)
 • Harun Öztürkler (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Hatice Aztimur (Harran Üniversitesi)
 • Hüseyin Özel (Hacettepe Üniversitesi)
 • Hüseyin Taştan (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Işıl Erol (Özyeğin Üniversitesi)
 • İ. Semih Akçomak (ODTÜ)
 • İhsan Seddar Kaynar (Hakkari Üniversitesi)
 • İzzettin Önder
 • Mehmet Fatih Cin (Çukurova Üniversitesi)
 • Metin Sarfati (Marmara Üniversitesi)
 • Murad Tiryakioğlu (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
 • Murat Üçer (Turkey Data Monitor)
 • Mustafa Pirili
 • Mustafa Sönmez
 • Nazire Nergiz Dinçer (TED Üniversitesi)
 • N. Emrah Aydınonat (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • Nazım Kadri Ekinci (Harran Üniversitesi)
 • Necat Coşkun (Gazi Üniversitesi)
 • Oğuz Esen (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Osman Aydoğuş (Ege Üniversitesi)
 • Örsan Öymen (Işık Üniversitesi)
 • Sacit Hadi Akdede (Adnan Menderes Üniversitesi)
 • Sadi Uzunoğlu (Trakya Üniversitesi)
 • Salih Barışık (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
 • Selçuk Candansayar (Gazi Üniversitesi)
 • Serdar Sayan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
 • Sinan Sönmez (Atılım Üniversitesi)
 • Suut Doğruel (Marmara Üniversitesi)
 • Timur Han Gür (Hacettepe Üniversitesi)
 • Uğur Eser (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Vural Fuat Savaş

Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şirketine Bağlı Markalarımız