Harcama Öncelikleri Değişmeksizin Yeni Para Politikasının Geleceği Var Mı? – Öner Günçavdı


 İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını ekonomik dengelerin bozulmasına, salgın sonrasında halledilmek üzere birtakım yapısal problemlerin oluşmasına neden olmuştur. Artan işsizlik, bozulan gelir dağılımı, artan borç yükleri ve ekonomik büyüme oranlarında düşüşler salgın sonrası dönemde çözüm bekleyen en önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İktisat ve Toplum Dergisi’nin Şubat ayı sayısında, meslektaşım Ayşe Aylin Bayar ile yazdığımız makalede de ifade edildiği üzere, salgın döneminde ülkemizin maruz kaldığı en önemli iktisadi sorun gelir dağılımında artan eşitsizlikler ve bu eşitsizlikleri gidermek için makroiktisadi istikrara duyulan ihtiyaçtır (Bayar ve Günçavdı, 2021). Bu yazımızda makroiktisadi istikrarı sağlamak bakımından mali piyasalardaki gelişmeler ve bu gelişmeleri yönetebilmek için uygulanan para politikasının geleceği tartışılmaktadır. 

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 125
Sayfa Aralığı: 48-66

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

İTÜ İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Warwick ve Nottingham Üniversitelerinden ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak Türkiye ekonomisinin gelişme ve büyüme sorunları üzerine çalışan Öner Günçavdı’nın ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış birçok makaleleri, kitap bölümleri ve derleme eserleri bulunmaktadır. Ayrıca 2009 yılında Tarih Vakfı tarafından yayımlanan "Düşten Gerçeğe - Türk Sanayiinde Elginkan Topluluğu" isimli eser ile "Yolun Sonu: Türkiye’nin Büyüme, Faiz, Bölüşüm Açmazı ve Yeni Türkiye Söylemi" (Efil Kitapevi, 2015) adlı iki telif kitabın yazarıdır.

Bir cevap yazın