Hitit Açıkhava Tapınağı: Yazılıkaya – Nursel Aslantürk


Hint-Avrupalı bir kavim olan ve M.Ö. 2 bin yıllarında Anadolu’da büyük bir uygarlık kurmuş olan Hititler, çok tanrılı bir dinî inanışa sahiplerdi. Fetihçi bir toplum olan Hititler fethettikleri ülkelerin tanrılarını da kendi tanrılar topluluğuna katmışlardır. Hitit dini bu nedenle pek çok halkın ve toplumun dini inançlarını içinde barındırmaktadır. Dolayısıyla Hitit tanrılar topluluğu, yani pantheonu; farklı etnik kökenlere ait pek çok tanrıyı içermektedir. Hitit dini içinde; kendilerine özgü Hint-Avrupalı tanrılar; Anadolu’ya geldikleri zaman karşılaşmış oldukları Hatti tanrıları, Luvi tanrıları, Pala tanrıları ve Hurri tanrıları Hitit resmi dini ve pantheonu içinde yer almaktadır. Hurriler aracılığıyla ise Mezopotamya’dan Sümer ve Babil tanrılarıyla dini inançları ve de Hurrilerle birlikte bulunan Indo-Ari kökenli etnik zümrenin tanrıları da yine Hitit pantheonu içine sokulmuştur. İşte! Hititler tüm bu özelliklerinden dolayı kendilerine “Bin Tanrılı” halk demekteydiler.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 89
Sayfa Aralığı: 77 - 85

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın