Hiyerarşiye Alternatif Bir Sentez: Panarşi – Burcu Türkcan


Ceteris Paribus (diğer her şey sabitken) ilkesi, iktisat öğrencilerinin ilk iktisada giriş derslerinde öğrendikleri kavramlardan biridir. İki iktisadi değişken arasındaki ilişkiyi analiz edebilmek adına yapılan, diğer her şey sabitken varsayımı, iktisat öğrencilerine basitleştirici bir araç olarak sunulmaktadır. Söz konusu ilke, dersler haricinde bilimsel araştırmalarda da kullanılmakta, ele alınan konudaki değişkenler arası ilişkilerin açık bir şekilde ortaya koyulabilmesi için analize konu olan değişkenler haricindeki değişkenlerin, sabit kaldığı varsayılmaktadır. Bu varsayım kullanılırken, gerçek dünyada sosyoekonomik olayların işleyişinin birçok öğenin karşılıklı etkileşiminden oluşan ve evrilerek gelişen karmaşık bir sistem halinde olduğu da bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle, günümüzde karmaşık ekonomik sistemlerin analizi ve çok değişkenli sistemlerin devinen yapıları üzerine birçok araştırma yapılmakta, değişkenler arası ilişkiler “diğer her şey sabitken” varsayımı olmaksızın bir bütün halinde analiz edilmeye çalışılmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 86
Sayfa Aralığı: 58 - 62

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın