İibf’ler Ve İkti̇sat Eğiti̇ṁi Üzerine Düşünmek: İkti̇sat Öğrencileri Gözüyle Bir Yeniden Değerlendirme – İktisat Öğrencileri


Dünyada yaklaşık 20 yıldır iktisat eğitiminin niteliği konusunda tartışmalar yürütülmekte, neredeyse son 10 yıldır da Türkiye’de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine ilişkin bir dizi sorun tanımlanmaktadır. Dünya’da iktisat eğitimi tartışmaları, iktisadın “otistik”2 bir bilim haline gelmesine odaklanmaktadır. İktisat eğitimine karşı eleştiriler 2000 yılında Fransa’da bir grup öğrencinin hareketiyle başlamış ve “Post Otistik İktisat Bildirisi” ile sistematikleşerek tüm dünyada büyük ses getirmiştir (Ardıç ve Acar, 2004).3 Bu hareket, büyük ölçüde egemen iktisat eğitiminin neoklasik çizgisine karşı durarak, iktisat metodolojisinin kısıtları ve mevcut sorunlara çözüm üretme kapasitesinden yoksun oluşu, matematiğin bir amaç olarak kullanımının yarattığı sorunlara dikkat çekmekte ve disiplinler arası etkileşimi olan bir iktisat çağrısı yapmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 104
Sayfa Aralığı: 79 - 89

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın